Som julekvelden på kjerringa

Vegdirektoratet planlegger å innføre et nytt datasystem for enkeltgodkjenning, et system som fører til omfattende omlegging spesielt for lastebilimportørene. Men Vegdirektoratet har ikke informert brukerne om hvordan dette skal gjøres, selv om det bare er 14 dager til det tas i bruk!

Statens vegvesen

Statens vegvesen

Publisert Oppdatert

Enkelte ganger kan det virke som om Vegdirektoratet (VD) lever i sin egen verden og tror at alle andre er i den samme verdenen. Vi kan nevne implementeringen av EUs bussdirektiv (lenge før bussprodusentene i Europa hadde lagt om produksjonen etter dette), og frist for godkjenning av gassombygde kjøretøyer, der ingen av bileierne ble innformert om visningsfristen. Nå har en "liten fugl" visket oss i ørene at VD nok en gang er i ferd med å innføre et nytt opplegg uten at de det gjelder har fått spesielt mye informasjon, for å si det mildt.

Denne gangen er problemet noe som har fått det fine navnet "Autosys Enkeltgodkjenning", et godkjenningssystem som skal benyttes der det ikke er snakk om typegodkjente kjøretøyer (EUs Godkjenningsdirektiv). EUs "G odkjenningsdirektiv" er i prinsipp et opplegg for å typegodkjenne alle kjøretøyer, men svært mange lastebiler vil falle utenfor dette.

- For det første er ikke Godkjenningsdirektivet på plass i Norge ennå. For det andre vil nok ikke det direktivet gjelde så mange lastebiler. Selv om chassiset i prinsipp er typegodkjent, må det til enkeltgodkjenning etter det har vært hos en påbygger og blitt endret, forteller Tore Lillemork, teknisk direktør i Bilimportørenes Landsforening.

Han forteller til tungt at første gang de hørte om det nye systemet for enkeltgodkjenning var i et møte med VD 18. september. Der fikk VD klar beskjed om at bilimportørene trengte informasjon om Autosys Enkeltgodkjenning så raskt som mulig. Årsaken er at dette er et svært omfattende datasystem der importørene må fylle ut en hel rekke informasjon om kjøretøyet som søkes registrert. Omtrent alt på kjøretøyet må dokumenteres, også at alt på kjøretøyet tilfredsstiller EUs underdirektiver. Hos B.I.L. frykter man at hele systemet kommer til å bryte sammen når det tas i bruk, og at registreringene kommer til å ta enda lengre tid enn de allerede gjør.

I følge Lillemork hadde de nok klart å endre systemene sine hvis de hadde fått tid på seg. Slik saken nå står, skal VD rulle ut det nye systemet allerede 30. november - og ennå har de ikke fått noen informasjon fra VD, til tross for at dette ble lovet!

I skrivende stund er et brev fra B.I.L. på vei til assisterende vegdirektør Kjell Brøvig der importørorganisasjonen tar opp sin bekymring i denne saken. I brevet som vi i redaksjonen har fått tilgang til, er tonen relativt skarp. Der står det blant annet følgende: "Etter at vi har etterlyst denne informasjonen flere ganger, skriver vi i dag 16. november og det er to uker til systemet skal "rulles ut", uten at informasjon er gitt". Videre står det at "I bilbransjen (og påbyggerbransjen) har det derfor utviklet seg stor grad av bekymring for at systemet skal bryte sammen, siden det meste av den tiden bransjen kunne ha benyttet til forberedelser nå er brukt opp uten at man vet hvordan man skal forholde seg". I brevet anbefales VD sterkt å stoppe utrullingen av det nye Autosys Enkeltgodkjenning.

Vi har ingen problemer med å forstå frustrasjonen hos kjøretøyleverandører og påbyggere i denne saken. Godkjenning av tunge kjøretøyer er ikke akkurat kjent for å gå smertefritt fra før. At Vegdirektoratet nå planlegger å innføre et nytt og komplisert datasystem nærmest over natten, og det uten å informere leverandørene som faktisk skal bruke systemet, er rett og slett uhørt. Her må folkene i Vegdirektoratet ta til fornuft og utsette ordningen inntil de har gitt alle involverte den informasjonen og tiden de trenger. Noe annet vil være en skandale!