Sommertrafikken tar liv

En av tre dødsulykker på norske veger skjer i sommermånedene. Sommeren 2010 har fått en tøff start med foreløpig 27 drepte i juni

Publisert Oppdatert

I løpet av juni, juli og august frykter man 2 200 trafikkulykker med over 70 drepte og over 3 000 skadde.

-Ikke bli et tall i statistikken

- Sommeren er en vond tid for alle oss som arbeider med trafikksikkerhet. Ulykkene er mange og konsekvensene alvorlige. Stor trafikk betyr økt risiko. Alle som ferdes på vegene har et felles ansvar med å minimalisere risikoen for at noe skjer. Ikke bli et tall i statistikken, ber vegdirektør Terje Moe Gustavsen.

Vanskelig start på sommeren

En gjennomgang av sommertrafikken i juni, juli og august de siste fem årene avdekker de harde fakta:

2 187 trafikkulykker med personskader hver sommer.

Over 70 trafikkdrepte i sommermånedene.

3 021 skadde i trafikken i juni, juli og august, av disse 295 alvorlig og meget alvorlig skadde med varige men og skader

Vegdirektøren registrerer at sommeren 2010 har fått en tøff start. Foreløpige tall viser 27 drepte i junitrafikken.

- Statens vegvesen har et stort ansvar, men også sjåføren må ta sin del av ansvaret. Bilbelte må brukes, farten må tilpasses fartsgrensene og forholdene, og ikke minst må man være edru. I hele 10 av 18 dødsulykker i juni med bil som er analysert brukte ikke den forulykkede bilbelte. Våre undersøkelser antyder at sju eller åtte av disse ti hadde overlevd om de hadde brukt bilbelte. I juni dominerer utforkjøringsulykker som en følge av høy fart, sier Gustavsen.

Hold fartsgrensen

Forholdet mellom fart og risiko er veldokumentert. Vegvesenets analyser viser at det ikke bare er svært høy fart som tar liv, men at selv moderate fartsovertredelser kan få alvorlige og livsfarlige konsekvenser.

- Fem prosent fartsøkning gir ti prosent økning i ulykkene og 25 prosent økning i antall døde. Økes farten fra 80 til 93 km/t, dobles risikoen for å bli drept i en ulykke. Det er mange faktorer som spiller inn på en ulykke. Men en ting kan hver eneste av oss som kjører bil påvirke: farten vi kjører med, sier vegdirektør Terje Moe Gustavsen.