- Søndag er en bra dag for tungtransport

Samferdselsdepartementet ser fordeler med tungtransport på søndager og avviser forslaget fra Miljøpartiet De Grønne om å vurdere et forbud.

Publisert Oppdatert

«Tar man hensyn til at søndagen er dagen i uka med lavest trafikkbelastning, kan miljøeffektene av et søndagsforbud i verste fall bli negative, siden utslippene er lavest når trafikken flyter jevnt», skriver Samferdselsdepartementet i et brev til Miljøpartiet De Grønne. Det melder NTB.

Dette er en del av departementets svar på en oppfordring - støttet av biskop Olav Skjevesland - om å vurdere et forbud mot tungtransport på norske veier på søndagene.

Daglig leder Pål Jensen i Trafikkaksjonen og daglig leder Hanne Herrman i Norsk forening mot støy sto også som underskrivere på oppfordringen, sammen med biskop Skjevesland og Sondre Båtstrand, som er talsmann for Miljøpartiet De Grønne.

I svaret argumenterer Samferdselsdepartementet med at det samfunnsøkonomisk sett er en stor fordel å unngå køer og utnytte veikapasiteten best mulig.

«Søndag er den dagen i uka tungtransporten kommer raskest fram, og den dagen den skaper minst forsinkelser for andre trafikanter», heter det.

Departementets konklusjon er at et forbud mot tungtransport på søndager ikke er et velegnet miljøtiltak eller sikkerhetstiltak.