"Spar 500 liter per år"

Hørt visa før? Energidekk, sparedekk, grønne dekk. Her er den seneste utgaven signert Michelin.

Publisert Oppdatert

Michelin X Energy SaverGreen heter et nytt lastebildekk for både (!) driv- og foraksel som i følge fabrikken innebærer en sparing av drivstoff for lastebiler på ca. 500 liter per år.

Da er det gitt visse forutsetninger: Fullastet trekkbil og semitrailer, sammenlignet med Michelin A2-dekk. Gjennomsnittlig drivstofforbruk 33 liter per 100 kilometer. Basert på langdistansekjøring på 130 000 kilometer per år.

Ifølge en undersøkelse Michelin har gjort, er drivstoffkostnaden den nest største utgiften for veitransportører, like etter lønnskostnader. Drivstoffkostnadene er den raskest voksende utgiftsposten, opp 11 prosent mellom 1999 og 2006. (Det er vel ikke noe særlig mindre i dag, red anm.)

Det nye Michelin X Energy SaverGreen er et nytt dekk med flere tekniske innovasjoner som bidrar til redusert drivstofforbruk, bedre grep og lengre levetid.

Michelin X Energy SaverGreens potensial for sparing av drivstoff avhenger inntil 60 prosent av en helt ny stamme - Michelin Energy Flex - som nå også inngår i Michelin Durable Technologies (MDT). MDT er et samlenavn for flere tekniske innovasjoner. En ny gummiblanding, tynnere dekkkomponenter og mer fleksible stållagre er ingredienser i Michelin Energy Flex som bidrar til det lavere drivstofforbruket.

Siden mye av innovasjonene i Michelin X Energy SaverGreen ligger i den nye stammen, er det fordeler som kommer kunden til gode i hele dekkets levetid. Et Michelin-dekk har fire liv: 1. Nytt dekk, 2. Mønsterskåret 3. Michelin Remix (Michelins varmeregummerings- prosess), 4.Mønsterskåret en gang til.

Sparing av drivstoff fører til mindre miljøpåvirkning. I dekkets første liv (før det mønsterskjæres første gang) minsker utslippet av drivhusgassen karbondioksid med 2,5 tonn. Da er samme forutsetninger som over lagt til grunn.

Michelin X Energy SaverGreen har sju prosent bedre grep på drivakselen enn tidligere generasjon (Michelin X Energy SaverGreen XD sammenlignet med Michelin XDA2+ Energy ), takket være nye dobbeltbølgede lameller som gir mer stabile mønsterhæler. Michelin X Energy SaverGreen tar i bruk Infinicoil, et langsgående, ubrutt radiallager som fører til større lastekapasitet, jevnere fordeling av vekten over kontaktflaten og dermed et jevnere slitasjebilde og en lengre levetid.

Michelin X Energy SaverGreen originalmonteres allerede på lastebiler fra Volvo og Renault. Flere lastebilprodusenter starter originalmontering av Michelin X Energy SaverGreen innen kort tid.

Som vanlig sies det ingenting om prisen på det nye dekket.