Sparer 4000 kroner på 30 mil omvei

Det er de høye bompengetakstene samt ferjeutgifter som er årsaken til at stadig flere vogntog på vestlandet kjører om hovedstaden. De sparer mer enn 4000 kroner på omveien fra Ålesund til Stavanger.

Publisert Oppdatert

Utregningen er foretatt av Statens vegvesen, Avinor, Kystverket og Jernbaneverket og er en del av rapporteringen fra etatene til Samferdselsdepartementet i forbindelse med ny Nasjonal transportplan.

I tillegg til utgiftene som spares, bruker man også mindre drivstoff når man kjører om Oslo ettersom veiene er bedre.

Totalt bruker et vogntog derfor omtrent det samme totalt sett når man kjører omveien, som man ellers ville gjort på vestlandsveiene.