- Sparer milliarder på å kutte ut vogntog

Samfunnet kan spare en milliard kroner per år på å få mer gods over på sjø og jernbane, hevder internasjonalt konsulentfirma.

Publisert Oppdatert

Det viser en fersk rapport fra det internasjonale rådgivningsselskapet Econ.

Rådgivningsselskapet mener at Norge kan spare en milliard kroner per år i 2010, økende til to milliarder kroner i 2030 dersom mer av godstrafikken kan komme bort fra veiene og skje med containertransport på sjø og bane. Dette står å lese på bl.a. NRK sine nettsider i dag.

- Godsbåt og godstog er svært miljøvennlig for fremføring av gods per tonn/km sammenlignet med bil. Overføring av gods fra vei til sjø og bane vil derfor gi positive samfunnsgevinster i form av reduserte klimagassutslipp, mindre støy, færre ulykker, mindre køer og lavere slitasjekostnader, hevder rapporten.

Rapporten peker på at effektive koblinger mellom bil, båt og jernbane er forutsetningen for å lykkes med en slik godsstrategi, og at utvikling av effektive knutepunkter krever koordinering av investeringer på tvers av transportetatene.

Slike rapporter har en tendens til å dukke opp fra tid til annen. Noen går i favør av lastebil, mens mange går i disfavør. Det hele synes ofte å komme an på hvem som har bestilt selve rapporten.

Det er derfor alltid spennende å se hvem som står som oppdragsgiver til disse undersøkelsene. Hvem det var denne gang? Kystverket!