Spør Stortinget om fyllekjøring

Publisert Oppdatert

- Alkohol er den største enkeltårsak til trafikkulykker i Norge. Vi kan ikke akseptere at myndighetene ikke setter inn tilgjengelige og effektive virkemidler mot fyllekjørere, spør direktør Terje Tørring i MA, Rusfri trafikk og livsstil.

11 spørsmål

Brevet MA har sendt til regjering og opposisjon, inneholder 11 spørsmål om rus og trafikk. - Det er mindre enn et år til stortingsvalget, og velgerne har krav på å vite helt konkret hva partiene vil gjøre for å bedre forholdene på norske veier, sier Tørring.

Forskere har beregnet at det hver dag foretas 45 000 kjøreturer der føreren er påvirket av alkohol eller andre rusmidler.

- Det er en menneskerett å kunne ferdes i trafikken med frihet fra risikoen for å møte berusede trafikanter. Men den menneskeretten har vi dessverre ikke i Norge i dag , sier Tørring.

Alkolås viktigst

Fem av spørsmålene dreier seg om alkolås.

- Vi ønsker å begynne med å innføre alkolås i skolebusser, busser og drosjer. De som setter seg inn i et offentlig transportmiddel bør ha trygghet for at sjåføren ikke er ruset, sier han.

På lengre sikt ønsker MA at alkolås skal bli en like vanlig del av bilens sikkerhetsutstyr som bilbelte er i dag.

Hver tredje dødsulykke på norske veier skyldes alkohol og andre rusmidler.

- Hvis politikerne ønsker å redusere ulykkene, gir det raskest effekt å innføre strengere tiltak mot fyllekjøring, enten det er alkolås eller kortere salgstider, sier direktør Terje Tørring i MA.

11 spørsmål fra MA til partiene på Stortinget

Bør Stortinget redusere salgstiden for alkohol i butikkene fra kl. 20.00 til kl. 18.00 alle virkedager?

Bør Stortinget redusere skjenketider for alkohol ved utesteder ?

Bør Stortinget vedta at skolebusser skal være utrustet med alkolås ?

Bør Stortinget vedta at alle personbefordringskjøretøyer som er underlagt offentlig løyveplikt skal ha alkolås montert ?

Bør Stortinget vedta at alle tungtransportkjøretøyer i Norge skal ha alkolås montert ?

Bør Stortinget vedta at alle som kjører på oppdrag for det offentlige skal ha alkolås montert i sine biler?

Bør Stortinget vedta at alle som blir tatt for fyllekjøring i fremtiden kun kan kjøre biler med alkolås montert?

Bør Stortinget vedta at alle nye biler skal utrustes med alkolås så snart teknologien er kommersielt tilgjengelig ?

Bør Stortinget vedta 0-grense for alle narkotiske stoffer for motorførere i trafikken?

Bør Stortinget gi politiet hjemmel for testing for narkotiske stoffer uten skjellig grunn, som de i dag har for testing for alkohol for motorførere i trafikken?

Bør Regjeringen hvert år avgi en egen trafikksikkerhetsmelding til Stortinget, med påfølgende debatt?