SSangYong ikke konkurs

For tiden skriver mange medier om at driften hos SsangYong er innstilt. Dette har naturlig nok medført en rekke spekulasjoner i om selskapet også er konkurs. Slik er det imidlertid ikke, ifølge en pressemelding som kommer fra Råde og vår norske importør. Her blir situasjonen forklart på følgende måte:

Publisert Oppdatert

SsangYong har blitt innvilget en såkalt "Court Receivership" som har som hensikt å beskytte selskapet og dets verdier. De siste årene har SsangYong hatt store kostnader til utvikling, og en konflikt mellom eierne og fagforeningene har ført til at selskapet har valgt å søke rettens beskyttelse, heter det videre.

Dette betyr at situasjonen allikevel er svært tilspisset, og at kapitalbehovet er stort.

Fremdriften er - slik tungt.no forstår - at det nå skal utarbeides en strategi for å redde selskapet enten ved å fortsette i egen regi eller i samarbeid med den koreanske staten. Alternativt vil selskapet også kunne bli solgt til andre aktører.

- Tidligere har også Daewoo Motor vært gjennom den samme prossessen, og kommet styrket ut av den, forteller administrerende direktør Kai V. Abrahamsen i en kommentar.

Han avslutter med å påpeke at den norske virksomheten ikke er påvirket av situasjonen i Korea og at man her hjemme tar seg av alle kunder på beste måte.