Stadig færre drepte i trafikken

I oktober omkom 14 mennesker i trafikkulykker. Det er 5 færre drepte enn i oktober i fjor. – Dette er en svært positiv utvikling. Det er den 8. måneden på rad med lavere eller likt antall drepte som tilsvarende måned i fjor, sier Guro Ranes, avdelingsdirektør for trafikksikkerhet i Vegdirektoratet.

Publisert Oppdatert

Hittil i år har 146 mennesker mistet livet i trafikkulykker. Det er 40 færre enn på samme tidspunkt i fjor. De siste 12 måneder har 168 personer omkommet. - Vi må helt tilbake til 1953 for å finne tilsvarende lave tall. Det året omkom 163 personer i trafikken, uttaler Guro Ranes.

Positiv utvikling

- Vi ser en nedgang i antall dødsulykker over tid, som nå er ytterligere forsterket, sier Guro Ranes. - Dette viser at vi har gjort mye riktig over lang tid. Hvis vi fortsetter å gjøre det vi gjør nå, kan vi kanskje stabilisere antall drepte på et nytt lavt nivå i årene som kommer. Om det ikke skjer noe dramatisk de siste månedene før nyttår, håper vi å komme godt under 200 drepte i 2011, sier Guro Ranes.

Fakta om årets dødsulykker:

  • Ingen drepte barn under 6 år
  • Langt færre drepte unge 18-24 år, fra 33 i fjor til 23 i år
  • Andelsvis flere drepte eldre (65+)
  • Færre drepte på mc og moped
  • Noen flere drepte syklister og fotgjengere
  • Det er særlig i sommermånedene juni, juli og august, som tradisjonelt er de verste ulykkesmånedene, at vi har hatt en vesentlig nedgang i antall drepte, fra 84 i fjor til 57 i år.

Flere tiltak sammen

Ranes peker på at det er flere tiltak som virker sammen; mer midtrekkverk fører til færre ulykker, bilbeltekampanjen med flere kontroller har medvirket til at bilbeltebruken har økt sakte men sikkert, fartskampanjen, innføring av nye fartskriterier og økende bruk av gjennomsnittsmåling av fart har ført til at fartsnivået har gått gradvis ned, særlig i 80 km/t sonene. Politiet er også mer ute på vegene og kan bekrefte at ekstremfarten har gått ned.

Mange aktører har gjort mye riktig

- Vi ser at det er det kontinuerlige, langsiktige og møysommelige arbeidet over tid som virker. Vi ser også at holdningene til trafikksikkerhet i befolkningen er mer positive. Her er det mange aktører som har gjort mye riktig over lang tid, spesielt har vi et godt samarbeid med politiet. - Vi gleder oss over den positive utviklingen, og vi skal fortsette trafikksikkerhetsarbeidet og bli enda bedre. Det er fortsatt mye vi kan gjøre, avslutter Guro Ranes.