Stadig flere biler - færre vrakes

Det var registrert 53.000 flere biler ved utgangen av 2009 enn ett år tidligere. Personbilparken økte med 45.000 biler og varebilparken med 8.000. Antall kjøretøyer som ble vraket mot pant, gikk ned med nesten 13.000, melder Statistisk Sentralbyrå.

smal vei trafikk utbedring

smal vei trafikk utbedring

Publisert Oppdatert

Totalt var det vel 2.241.000 personbiler og drøyt 387 500 varebiler på norske skilt ved utgangen av 2009. Økningen fra 2008 var på 2 prosent for personbiler og 2,2 prosent for varebiler.

Gjennomsnittsalderen på varebilene økte fra 6,9 år ved utgangen av 2008 til 7,3 år ved neste årsskifte.

Kanskje et tankekors å ta med seg på veien - bokstavelig talt?