Storkontrollen på Taraldrud:

"Stadig flere unnlater å stoppe"

Det forteller Ronny Lindesteg, fagleder i Statens vegvesen, etter at de har hatt storkontroll på Taraldrud kontrollstasjon i tre dager til ende. Han ser helt klart at dette er en økende trend.

Mange norske sjåfører har opplevd å få trøbbel i kontroller på grunn av bord og annet i frontruta. Denne utenlandske sjåføren måtte også rydde opp før han fikk kjøre videre. 
Foto: Statens vegvesen

Mange norske sjåfører har opplevd å få trøbbel i kontroller på grunn av bord og annet i frontruta. Denne utenlandske sjåføren måtte også rydde opp før han fikk kjøre videre. Foto: Statens vegvesen

Publisert Oppdatert
Dette vogntoget hadde en feillastet henger. 
Foto: Statens vegvesen

Dette vogntoget hadde en feillastet henger. Foto: Statens vegvesen

- Det er stadig en god del som forsøker å unndra seg kontroll ved ikke å kjøre inn på kontrollplassen, forteller Ronny Lindesteg, fagleder i Statens vegvesen.

- Det er stadig en god del som forsøker å unndra seg kontroll ved ikke å kjøre inn på kontrollplassen, forteller Ronny Lindesteg, fagleder i Statens vegvesen.

I løpet av de tre dagene kontrollen varte fikk kontrollmyndighetene gjort en hel del, ikke minst luket ut trafikkfarlige vogntog fra norske veier. Totalt har det blitt sluset 3500 tunge kjøretøy gjennom kontrollplassen på Taraldrud utenfor Oslo. Av disse har 1760 kjøretøy passert over vekta, mens 580 har blitt plukket ut til en nøyere kontroll.

Les mer om storkontrollen HER

Bruksforbud

234 kjøretøy har hatt så alvorlige mangler at de har fått bruksforbud. Her har det blant annet vært mangler som har gått på dårlig lastsikring, overlast, tekniske feil og mangler, dårlige bremser, manglende dokumenter og ulovlig kabotasje.

313 kjøretøy har fått skriftlige mangler (teknisk, dokumenter, m.m.), mens 16 har blitt anmeldt for alvorlige tekniske mangler, kjørt forbi kontrollplassen og ulovlig kabotasje for å nevne noe.

Når det gjelder kjøre- og hviletid har kontrollørene sjekket 1431 kjøre- og hviletidsdøgn, hvorav 33 har fått en advarsel mens fem er anmeldt. Dette må vel sies å være bra med tanke på hvor mange de har kontrollert.

Halvparten

Nesten halvparten av de som ble tatt inn til nærmere kontroll fikk bruksforbud. Noen av disse ble det raskt ordnet opp i, og de fikk kjøre videre. Noen ble derimot stående lengre fordi det tok tid å få lastet om, utbedre feil eller å bli fraktet til verksted. En sjåfør på et italiensk vogntog valgte å bli tauet til Kiel-ferga for å få reparert feilen i hjemlandet, da det ble for dyrt i Norge.

-Mange ga blaffen i kontrollen og kjørte rett forbi?

-Ja, det er dessverre en økende tendens vi har merket oss. Ca. 40 kjøretøy ignorerte skiltingen for kontroll, og kjørte forbi kontrollstasjonen. En del av disse ble hentet inn igjen ved hjelp av politiet, og fikk et forenklet forelegg på 4200kr, samt at de ble kontrollert av Statens vegvesen. De som ikke vedtok forelegget på stedet, ble premiert av Follo-politiet med en bot på 8400 kroner i stedet, sier Ronny Lindesteg, fagleder i Statens vegvesen til TransportMagasinet.

En forsøkte å stikke av igjen fra kontrollplassen etter at han ble hentet av politiet første gang. Han ble anmeldt, samt fikk førerkortet beslaglagt. Der ble det også avdekket noen alvorlige bremsefeil, som førte til avskilting og anmeldelse.

-Hadde de som bare kjørte forbi store mangler?

-Det er det som er litt underlig. Mange av dem hadde alt i orden. Det kan virke som om når et vogntog unnlater å svinge inn så følger andre etter, omtrent automatisk. Men en av de som bare kjørte forbi, og som politiet hentet inn kjørte ulovlig kabotasje. Det var snakk om et fiskelass, sier Lindesteg.

Nasjonalitet

-Hvordan ser det ut når det gjelder nasjonalitet?

-Vi har i dag ingen automatisk registrering av nasjonalitet, men det skal komme. Derfor er det vanskelig å si noe om dette. Men en overveiende del av de som for eksempel ble plukket ut for nærmere kontroll var "ikke-norske". Ikke fordi de var utenlandske, men fordi kjøretøyene utpekte seg negativt og vi ville derfor se nærmere på dem, avslutter Ronny Lindesteg, som ønsker at budskapet om at det ikke lønner seg å unnlate å stoppe for kontroll skal komme fram.

Han legger til at det er mange sjåfører som har alt i orden med dokumenter, samt holder kjøretøyet i god teknisk stand, men at det fortsatt er en for stor andel av de kontrollerte som har større feil og mangler og utgjør en potensiell fare i trafikken.

Skrekkbilde fra Statens vegvesen. Her er akselen sprekt. 
Foto: Statens vegvesen

Skrekkbilde fra Statens vegvesen. Her er akselen sprekt. Foto: Statens vegvesen

Dårlig med dekk her. 
Foto: Statens vegvesen

Dårlig med dekk her. Foto: Statens vegvesen

Denne bremeseskiva hadde sett sine beste dager. 
Foto: Statens vegvesen

Denne bremeseskiva hadde sett sine beste dager. Foto: Statens vegvesen