Stadig mer på veiene

EU og Norge ønsker at mer gods skal gå fra vei og over på sjø og bane. Men statistikk gir således ikke spesiell optimisme: Godstransporten på vei er doblet på 15 år.

Publisert Oppdatert
En fersk rapport fra Transportøkonomisk Institutt - TØI, har sett på hvordan logistikkløsninger påvirker transporten. Konklusjonen er at spesialisering og sentralisering innen næringsmiddelindustrien de siste 15 årene må ta mye av skylden for den voldsomme veksten i godstransport. Selv om veksten har avtatt i 2007 og 2008, som en direkte følge av finanskrisen vi er midt oppe i, viser tallene fremdeles vekst. Tall fra TØI og Statistisk Sentralbyrå viser at transport av matvarer og stykkgods utgjør over halvparten av veksten i godstransport på vei. Rapporten konkluderer med at forbruket øker, og at varene transporteres over stadig lengre avstander. De siste 15 årene er den gjennomsnittlige transportdistansen for matvarer mer enn doblet. TØI nevner spesielt drikkevarebransjen som en av sektorene som sentraliserer produksjonen kraftig.