Stans for kontroll på bakgrunn av skilting

Jeg er kontaktet av en sjåfør med en konkret sak som kan ha interesse for flere.

Publisert Oppdatert

Sjåføren kjørte en trekkvogn med tilhenger, altså en trailer eller vogntog, forbi et automatskilt som besto av en kombinasjon av symboler som viste at varebil, lastebil, trekkbil og buss må stanse for kontroll. Det fremkommer klart i forskriften at påbudet gjelder kun for den aktuelle kjøretøygruppe som fremkommer på symbolene.

Det var ingen representanter for Statens Vegvesen i vegkanten som foretok manuell innvinking til kontroll.

I forskrift om offentlige trafikkskilt finnes et eget skilt for vogntog som ikke var oppført som underskilt ved denne konkrete kontrollen.

På denne bakgrunn kjørte vår mann forbi kontrollen med god samvittighet, da han var av den oppfatning at hans ekvipasje denne gangen ikke ble omfattet av kontrollen. Statens vegvesen la seg derimot på hjul etter sjåføren for at han ikke hadde stoppet, og resultatet ble en bot på kroner 8 000,-. Da han ikke vedtok denne, ble det reist straffesak mot vedkommende som ble behandlet i Hardanger tingrett den 16. november i år.

Resultatet ble ikke frifinnelse, men en redusert bot (kroner 4 000,-) samt at han slapp å betale saksomkostninger. Begrunnelsen for resultatet var at det måtte være logisk at den aktuelle skiltingen også omfattet trekkvogn med tilhenger, all den tid skiltingen opprinnelig gjelder for trekkvogn. Retten mener at dette burde sjåføren ha forstått. Han ble derfor dømt for ikke å ha stoppet for en pålagt kontroll.

Ikke uventet er jeg uenig i dommen, og vil trolig råde sjåføren til å anke den til lagmannsretten. Det er det offentlige som har ansvaret for å uttrykke seg klart ved en kontroll, særlig når overtredelse for og ikke stoppe er forbundet med straffansvar. All den tid man har et eget underskilt for vogntog, og dette ikke var benyttet, kan ikke sjåføren klandres for at han passerte kontrollen.

Jeg mener han ikke har forbrutt seg mot loven eller forskriften, og uansett må han ha vært i en unnskyldelig rettsvillfarelse som skulle ha medført frifinnelse, i stedet for en domfellelse til en redusert bot.