Starter facebook-gruppe om veivedlikehold

Yrkessjåfør Stig Fjeldstad har sett seg lei på det han mener er gradvis dårligere veivedlikehold de siste årene. Spesielt vintervedlikeholdet skaper mye frustrasjon. Nå vil han samle kollegaer i et felles talerør.

Publisert Oppdatert

Folk har fått til mye rart ved hjelp av facebook opp gjennom årene. Matvareprodusenter endrer ingredienser og lanserer nye produkter etter påtrykk fra folket.

Hvorfor ikke få til en tilsvarende påvirkning når det gjelder vei?

Stig Fjeldstad står bak gruppen som han kaller "Sjåførenes Krav".

Målet er å samle seriøse veibrukere og bli en slags sentral for tilbakemeldinger på hva som plager oss langs veien. En dialog med Statens vegvesen er også ønskelig, slik at man til enhver tid kan si fra hvor skoen trykker.

- Planen er å få samlet flest mulig sjåfører som kan gi konstruktive tilbakemeldinger på forholdene ute på veien, sier Fjeldstad.

Etter hvert vil et styre bli nedsatt for å drifte denne siden, slik at den får livets rett i form av seriøsitet og saklig innhold.

- Vi sjåfører mangler et slikt talerør, mener han. - Norges Lastebileier Forbund jobber for eierne og de gjør sikkert en god jobb, men vi som sitter bak rattet når ikke frem i samme grad. Det er vi som kjenner hverdagen på kroppen ute på veien.

Fjeldstad håper at denne ideen kan ha livets rett og vil jobbe hardt for at siden kan bli en seriøs aktør i veidebatten i tiden fremover.