Startet kombitrafikk mellom Halden og Italia

Det danske, 127 år gamle selskapet, AS J. Lauritzen’s Eftf. har etablert avdeling i Norge og starter kombitrafikk mellom Halden og Italia. Fredag den 4. mai gikk startskuddet for en direkte blokktoglinje mellom Halden og Verona med en transittid på 2 døgn.

Publisert Oppdatert

- Med direkte tog har vi fått redusert transittiden ned til under det halve, og det nye tilbudet vil være et døgn raskere enn konvensjonell transport på veien, sier direktør Lars Winther Sørensen i AS Lauritzen's Eftf. i Esbjerg. Vi begynner med to ukentlige avganger og forventer å øke frekvensen til det dobbelte i løpet av et par måneder, sier han blant annet.

Basis i opplegget er en stor kontrakt med en betydelig norsk eksportør. Nordgående vil selskapet satse på den omfattende italienske eksporten til Norge, både for direktekunder og speditører.

På denne siden av grensen, altså i Halden, har de etablert en egen avdeling (NUF) som så langt beskjeftiger 4 personer med Ronny Nordmark i spissen. Avdelingen er lokalilsert i Halden havn hvor de har terminal og eget jernbanespor. I den andre enden har selskapet etablert en avdeling i Verona og kontakten mellom kundene vil være desentralisert fra disse to punktene.

På utstyrssektoren investeres det nå i 120 trailere. Hver togstamme får kapasitet til 26 trailere som hver har en kapasitet på 28 tonn. Selskapet forventer en årlig godsmengde tilsvarende 6.000 komplettlaster.