Statens vegvesen anmeldt

- Dette er tjenesteforsømmelse og brudd på likebehandlingsprinsippet, mener Norsk Transportarbeiderforbund.

Sjåføren som hadde dette lasset, fikk lynkurs i lastesikring og ble vinket videre. Bare 4,5 av de 25 tonnene med stein var sikret. Det fikk NTF til å reagere.

Sjåføren som hadde dette lasset, fikk lynkurs i lastesikring og ble vinket videre. Bare 4,5 av de 25 tonnene med stein var sikret. Det fikk NTF til å reagere. Foto: Foto: Statens vegvesen

Publisert Oppdatert
- Vi forventer at alle skal behandles likt. Det kan ikke være slik at passet avgjør om du som sjåfør skal få bøter og inndragning av førerkortet ved brudd på Vegtrafikkloven,  sier Roger Hansen.

- Vi forventer at alle skal behandles likt. Det kan ikke være slik at passet avgjør om du som sjåfør skal få bøter og inndragning av førerkortet ved brudd på Vegtrafikkloven, sier Roger Hansen.

Det er ikke mer enn omkring to uker tilbake at to tunge kjøretøyer med utenlandske sjåfører ble stoppet ved en kontroll på Krossmoen ved Eigersund. Kontrollørene fant kjapt at lasten på henholdsvis 15 og 20 tonn var usikret. Kontrollørene ga deretter sjåførene et lynkurs i lastesikring og sendte dem videre uten noen annen reaksjon enn en advarsel.

Saken har vakt stor oppmerksomhet og på sosiale medier har illsinte kommentarer haglet. Kort tid etter kontrollen, gikk NTF ut og fortalte at de vurderte anmeldelse av Statens vegvesen.

Les også: Vurderer å anmelde Statens vegvesen

Tilmed på NLF sine sider har lastebileierforbundet noe sarkastisk ytret at de ønsket lynkurset velkommen og at de tar for gitt at samme reaksjon i fremtiden også vil gis til norske transportører - istedet for en saftig bot og beslagleggelse av førerkort.

Det er nettopp dette som er kjernen i saken - og som Norsk Transportarbeiderforbund nå tar tak i ved å politianmelde Statens vegvesen.

sine nettsider skriver de at norske sjåfører ikke ville sluppet unna så lett. De mener at det i dette tilfellet har vært passet som har vært utslagsgivende for reaksjonen, og altså ikke graden av overtredelse. I Statens vegvesens egen pressemelding som ble sendt ut med resultatene fra kontrollen står det også å lese at tilfellene ble regnet som grove.

I strid med straffeloven?

I anmeldelsen heter det derfor at hendelsen er et klart brudd på likebehandlingsprinsippet, samt unnlatelse av å følge opp Forskrift om tap av retten til å føre motorvogn mv (tapsforskriften), § 2-5 (14). De ber også politiet etterforske om hendelsen er et utslag av instrukser eller praksis hos Statens vegvesen som er i strid med straffeloven.

- Etter vår mening burde disse to grove tilfellene ført til reaksjoner fra kontrollørenes side i form av førerkortbeslag og politianmeldelse, sier forbundsleder Roger Hansen i NTF og skriver i anmeldelsen at de kan dokumentere flere tilfeller der norske sjåfører har fått strenge straffer ved liknende forhold.

Honnør til NTF

Nå er det riktignok ikke første gang at ulike forbund truer med anmeldelse av statlige etater, men erfaringsmessig pleier slike saker av ulike grunner å renne ut i sanden lenge før en anmeldelse blir en realitet. En ting er å true med anmeldelse - en helt annen ting er å finne juridiske grunner gode nok til å gjøre det. Det bør derfor gis honnør til NTF i dette tilfellet.