Statens vegvesen tester veiene med vogntog

Sammen med daglige rapporter fra en gruppe sjåfører vil vegvesenet fastsette ny standard for vintervedlikehold og kontrollvirksomhet langs E136.

vinter Heggelia bratt vedlikehold

vinter Heggelia bratt vedlikehold

Publisert Oppdatert

Framkommelighet for tunge kjøretøy er et sentralt tema i et prosjekt gjennomført av Statens vegvesen i Indre Romsdal. Tidligere i vinter gjennomførte de omfattende forsøk på framkommelighet av tunge kjøretøy på E136 i Heggelia, som er den bratteste strekningen på stamvegen mellom Oslo og Ålesund.

Hevbar boggi, fordeling av last, motorstyrke og kjøretøytype. Alt er faktorer som tilsammen er med på å avgjøre om du kommer deg frem eller ikke. Men man vet lite om hvor stor innvirkning de enkelte faktorene egentlig har.

Og det er her Statens vegvesen nå gjør en jobb.

I forsøkene i Heggelia er det brukt tre typer kjøretøy: boggibil med 3-aksla tilhenger, semitrailer med boggi og 3-aksla tralle, og semitrailer med enkel aksling og 3-aksla tralle.

Av testresultatene går det fram at særlig hardheten på dekkene og tyngde på drivhjulene har stor betydning.

- Disse testresultatene, sammen med daglig innrapportering av opplevd føreforhold fra 35 sjåfører fra Norges Lastebil Forbund (NLF), gir oss viktig informasjon både i arbeidet med fastsetting av ny standard av vintervedlikeholdet og i kontrollvirksomheten vår, sier seksjonsleder Ivar Hol i Statens vegvesen i en kommentar.