Statsbudsjettet: Nytt forskningsprogram for bedre transportsikkerhet

Regjeringen vil øke innsatsen for bedre sikkerhet i transportsektoren. - Vi foreslår å sette igang med et bredt forskningsprogram over budsjettet til Samferdselsdeprtementet, sier samfedselsminister Magnhild Meltveit Kleppa.

Publisert Oppdatert

Det nye programmet er en videreføring av RISIT-programmet, og får navnet TRANSIKK. Det skal jobbes med sikkerhetskultur og teknologi. Spesielt skal man se på hvilke risikoer som kan bli aktuelle i transportsektoren i fremtiden.

Det er foreslått en samlet post på 241,1 millioner kroner til samferdselsforskning, utgreiing og til miljøprosjektet Transnova. Dette innebærer en reduksjon på 21,7 millioner kroner fra saldert budsjett for 2010.