Steria vant Autosys-kontrakten

Statens vegvesen har valgt Steria som leverandør for videreutvikling av nytt Autosys, det nasjonale motorvogn- og førerkortregisteret. Kontraktsrammen er 350 millioner kroner.

Publisert Oppdatert

Fire selskap - Accenture, EDB Business Partner, IBM og Steria - takket ja til invitasjonen og leverte tilbud for å konkurrere om den omfattende utviklingskontrakten etter en prekvalifiseringsrunde.

- Dette er en viktig milepæl. Nå er vi klare for å fortsette det videre arbeidet fram mot et nytt Autosys, fra forberedelser til selve utviklingsarbeidet. Etter en omfattende utvelgelsesprosess, føler vi oss trygge på at Steria er riktig partner for det videre arbeidet, sier prosjektleder Jon Harald Holm i Statens vegvesen.

Nytt Autosys vil være en av de største og mest komplekse IKT-løsninger innen det offentlige i Norge. Kontrakten med Steria innbefatter utvikling av systemet med etterfølgende forvaltning og videreutvikling. Dette utgjør en kontraktsverdi på 350 millioner kroner.

- Statens vegvesen stiller godt forberedt for gjennomføring av utviklingsprosjektet som har en ramme på 500 millioner kroner inntil ferdigstillelse i 2014. Vi tar med oss erfaringene fra tidligere prosjekter og vi vil gjenbruke fra tidligere utvikling, sier Holm.

Enklere for alle

- IT-kontrakten er en av årets aller største i vår bransje og vi er svært fornøyde med at Statens vegvesen valgte oss som samarbeidspartner. Steria er en ledende leverandør av store smidige systemutviklingsprosjekter. Vår lange erfaring på området vil komme godt med når Autosys skal leveres, sier Ann-Kristin Skarbøvig, forhandlingsleder i Steria.

- Vi har ventet i to år på muligheten til å legge inn tilbud på Autosys-prosjektet, og har lenge hatt planen klar for hvilke konsulenter vi ønsker å sette på jobben. Steria tar med Visma Sirius og Decisive som underleverandører på avtalen. Vi vil ta i bruk fremtidsrettet teknologi innen blant annet Java og Oracle SOA Suite for å utvikle en moderne, tjenesteorientert løsning, sier Skarbøvig.

Nytt system

Utviklingen går ut på å modernisere det nasjonale kjøretøy- og førerkortregisteret gjennom kundefokus, effektivisering av arbeidsprosesser og enhetlige IKT løsninger. Autosys ble tatt i bruk på begynnelsen av 1980-tallet og tilfredsstiller ikke i dag kravene til en moderne IKT-løsning, verken når det gjelder informasjon, funksjonalitet eller integrasjon med andre interne og eksterne systemer.

- Innen dette området finnes det ingen hyllevareprodukter eller andre løsninger vi kan benytte. Derfor vil mye av arbeidet være rene utviklingsoppgaver. Foruten Statens vegvesen vil flere, blant andre Tollvesenet, Politiet, bilforhandlere og forsikringsselskaper, være storbrukere av Autosys.

Fra å sitte med flere systemer med for lav kvalitet og gammel teknologi, vil vi få en framtidsrettet, brukervennlig og driftssikker IKT-løsning med stor grad av selvbetjening gjennom Altinn, sier Jon Harald Holm i Statens vegvesen.