Sterk markering i Molde

Norges Lastebileier Forbund, Yrkestrafikkforbundet og Norsk Transportarbeiderforbund arrangerte en felles markering i Molde. Bård Hoksrud (Frp) vil ta saken til Stortinget.

Bård Hoksrud (Frp) ønsker å fremme flere forslag som kan bedre hverdagen for landets sjåfører. Arkivfoto

Bård Hoksrud (Frp) ønsker å fremme flere forslag som kan bedre hverdagen for landets sjåfører. Arkivfoto

Publisert Oppdatert

Markeringen, eller pressekonferansen om man vil, ble dratt i gang av en meget engasjert og dyktig Dagrunn Krakeli fra NLF Møre og Romsdal.

Les også om: Ola Sandøy her

En kolonne med 50 lastebiler, busser og vogntog kjørte gjennom sentrum av Molde idet en håndfull journalister og stortingspolitikere fikk demonstrert blindsone i praksis.

Bård Hoksrud (Frp) på bildet)) og Tor Arne Strøm (Ap) stilte fra transport og kommunikasjonskomiteen på Stortinget og fikk innsikt både i blindsoneproblematikken og bransjens frustrasjon over domstolenes behandling av yrkessjåfører.

"Fratatt muligheter til å utøve yrket"

- Det er ingen andre yrkesgrupper i Norge som blir stemplet som drapsmenn eller blir fratatt muligheten til å utøve sitt yrke på grunn av et øyeblikks uoppmerksomhet, eller uhell forårsaket av andre, uttaler NTF i en pressemelding i anledning Sandøy-saken.

Advokat Thorkil Aschehoug fra YTF mente at man må se på andre parter enn bare yrkessjåføren etter slike ulykker og at mange års skadefri kjøring burde telle med til sjåførens fordel når retten velger å idømme tap av førerrett i slike saker.

NLF's forbundsleder, Per Madsen, syntes det var trist å måtte innkalle til pressekonferanse på bakgrunn av en yrkessjåfør som har gjort så godt han kan, men likevel ble fradømt førerretten i tre år.

- Kolonnen med lastebiler her i dag, viser vår avmakt og frustrasjon. Og om vi ikke lykkes i å nå frem, vil vi ta kraftigere virkemidler i bruk for å vinne denne kampen, lovet han.

Til Stortinget

Stortingsrepresentant Tor Arne Strøm fra Ap fikk se solidaritet i ordets rette forstand i bygatene i Molde i dag, og det gjorde inntrykk.

- Jeg tar med meg dette inn i de korridorene jeg kan, men trenger hjelp fra dere som kan transportfaget. Av og til kunne vi ønske sundt folkevett når man går inn i slike saker, mente han og lovet å bidra til å rydde opp i kaoset i lovverket.

Bård Hoksrud fra Frp fikk se blindsoneproblematikken fra førersetet i bilen som Gjendem Transport hadde stilt opp med markerte blindsoner. Ifølge ham en spesiell og uventet opplevelse.

- Vi hadde et seminar på Stortinget i mai, der vi tok opp disse tingene. Der uttalte UP at det skal være god grunn for et førerkortbeslag. Det vi opplever nå er at Høyesterett går på tvers av Stortingets intensjon i slike saker. Men dette er et vanskelig tema. Det sitter folk på andre siden, nemlig de pårørende, noe som gjør at Stortinget ikke tør å være så tøffe her. Jeg ønsker en interpellasjonsdebatt i Stortinget, der vi kan få dette diskutert. Da er også justisministeren nødt til å svare for seg enten han vil eller ikke, sa Hoksrud.

"Primitiv hevntanke"

Avslutningsvis holdt Arnulf Kolstad et interessant innlegg. Han er professor i sosialpsykologi ved NTNU.

Kolstad tok for seg samfunnets jakt på syndebukker etter slike tragedier og karakteriserte pårørendes jakt på en fellende dom som en primitiv hevntanke. Han mener det er en svakhet i systemet at man plasserer skyld i personer og ikke i selve situasjonen.

- Det er dessverre slik rettsystemet fungerer, og etter mitt syn er en slik praksis foreldet, mente han.

Han etterlyser en "havarikommisjon" som også tar vare på de involverte i slike tragiske ulykker, får dem til å møtes og samtidig finner en årsak. Dette er noe ikke retten skal gjøre.

- Sannhet er ofte en forutsetning for tilgivelse, avsluttet Kolstad og mente man heller burde søke løsninger på blindsoneproblemene, fremfor å dømme Ola Sandøy og andre.

Bård Hoksrud (Frp), fra transport og kommunikasjonskomiteen på Stortinget lovet å ta saken med seg tilbake til justisminister Knut Storberget og resten av Stortinget.