Stø kurs i tøffe tider

De ligger litt i ingenmannsland, langs rv 755 på Inderøy i Nord-Trøndelag. Det ser ikke ut til å hemme dem nevneverdig. Gjennom nedgangstidene har de vridd produksjonen etter markedet og holder fortsatt høyt tempo. Vangs er fortsatt en solid bedrift med solide produkter.

Vang påbygg henger

Vang påbygg henger

Publisert Oppdatert

- Vi har merket en stor dreining i markedet de siste årene, slår Kjetil Vang fast. - Uten at vi har merket noe særlig nedgang for vår del. For tre år siden var 50 % av omsetningen vår knyttet opp mot flispåbygg og flishengere. Nå er den andelen nede på 25 %. Så du kan si at den største omsetningen vår ble halvert. Derfor har vi dratt inn maskinhengere og det tunge utstyret i stedet, slik at vi blir noe mindre rammet av krisen. Vi hadde jo tradisjonelt lange leveringstider og bra ordrereserver som vi har holdt oss flytende på, sier Kjetil.

- Slik det ser ut nå er flismarkedet litt på vei opp igjen. Spesielt den svenske delen av markedet. Det er positivt for oss, i og med at vi snart har brukt opp ordrereserven på maskinsiden. Da vi gikk inn i 2009 hadde vi to års ordrereserve, men den er snart borte. Vi håper å få flisandelen opp igjen på 30-40 % av vår omsetning i hvert fall. Uansett har vi fullt opp å gjøre i det nærmeste halvåret. Det må vel være bortimot verdensrekord i vår bransje, mener Kjetil.

En av styrkene med å være norsk produsent av såpass krevende utstyr som maskinhengere, er nok tilpasningen til norsk regelverk. Lav egenvekt er et av hovedpunktene når en ny henger skal produseres. Importen av tilsvarende utstyr kommer som oftest fra store leverandører som vanskelig kan tilby den samme kundetilpasningen.

- Vi har veldig stor nærhet til kunden og de aller fleste er her både en og to ganger under selve byggeprosessen. De får lov til å påvirke.

Forskjellen på den skandinaviske og den internasjonale kunden, er jo at han som skal hente hengeren og holder i rattet, også er eieren, sier Kjetil Vang.

I neste nummer av TransportMagasinet kan du lese mer om besøket vårt hos T.N. Vangs Mek verksted AS på Inderøy.