Stor containertrafikk i havnene

Publisert Oppdatert

Godstransporten i container til og fra utenlandske havner var på 4,5 millioner tonn i 2007. Mellom-Europa var den klart dominerende regionen med 95 prosent av utenlandstransporten.

Innenlandsk transport utgjorde 5 prosent av den totale containertransporten langs norskekysten.

Det ble i 2007 transportert totalt 25 millioner tonn gods som bulklast, i container og som stykkgods mellom norske havner. Over halvparten gikk mellom havner innenfor sjødistrikt sørøst og sjødistrikt vest. For innenlands transport dominerte våt bulk transporten mellom sjødistriktene vest og sørøst. Rundt 2,9 millioner tonn våt bulk ble transportert mellom disse sjødistriktene. For tørr bulk var transporten størst mellom havner i sjødistrikt vest, 2,5 millioner tonn. Innenfor stykkgods var transporten størst mellom havner i sjødistrikt sørøst. Rundt 0,7 millioner tonn stykkgods ble transportert mellom havner i dette distriktet.