Stor økning i antall dødsulykker på nordnorske veger i 2008

De foreløpige ulykkestallene for 2008 viser at 36 personer mistet livet i til sammen 35 dødsulykker i trafikken i Nord-Norge. Dette er en økning på hele 17 personer fra 2007, da vi hadde det laveste tallet på omkomne i trafikken på mer enn 40 år. I gjennomsnitt de fem foregående årene har mellom 29 og 30 personer mistet livet i trafikken.

Publisert Oppdatert

Det er Nordland som har hatt den dårligste ulykkesutviklingen av fylkene i nord i 2008. 21 personer mistet livet i løpet av året, det høyeste tallet på seks år og 48 % over gjennomsnittet for de fem foregående årene. Troms, med 8 omkomne, har lavere tall enn gjennomsnittet de siste årene mens Finnmark ligger noe høyere.

20 av de som omkom var bilførere og sju personer passasjerer i bil. Fire omkom mens de var fører eller passasjer på MC mens to fotgjengere mistet livet i påkjørsler i løpet av året. Flest omkomne, 18 personer, mistet livet i utforkjøringsulykker mens 12 døde som følge av møteulykker. Ungdomsgruppen 15-24 år var mest utsatte aldersgruppe med 12 av de omkomne. August ble den største ulykkesmåneden med ni drepte, og søndager den verste ulykkesdagen med 10 drepte.

Det er svært stor forskjell mellom kjønnene når det gjelder hvem som har omkommet i trafikkulykker i Nord-Norge. Hele 32 menn mistet livet i løpet av 2008, mot fire kvinner.

I løpet av desember måned inntraff tre dødsulykker, alle i Nordland. På E12 ved Reinfjellia i Rana omkom en 49-årig bilfører etter en kollisjon med et vogntog. I Bodø omkom i midten av måneden en 20-årig bilpassasjer da bilen han satt i kjørte utfor kaikanten i Bodø sentrum. Og på årets aller siste dag omkom en 22-årig vogntogsjåfør i ei utforkjøring fra rv. 78 i Vefsn.