Storfusjon av trafikkskoler

Tre av Norges største kjøreskoler har fusjonert for å styrke mulighetene i et stadig trangere marked.

Foto: Frode Tellevik

Publisert Oppdatert

De tre trafikkskolene er, Lær og kjør trafikkskole, CEDE trafikksenter AS og Kristiansand trafikkskole, som nå er fusjonert til Learn AS. Selskapet har følgende fordeling av aksjonærgruppene; 40 % av Lær og kjør trafikkskole AS, 40 % av CEDE trafikksenter AS og 20 % av Kristiansand trafikkskole AS. Selskapet er i hovedsak etablert i Buskerud, Vestfold, Telemark og Vest-Agder, men vil aktivt gå inn for å etablere avdelinger rundt om i landet, slik at de blir en landsdekkende tilbyder. Learn AS vil med denne fusjonen ha 65 ansatte med betydelig kompetanse og erfaringsbase, og vil omsette for om lag 65 millioner i 2010.

Med seg på laget har Learn AS fått tidligere administrerende direktør Henning Harsem fra Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund. Han har tiltrådt som direktør i selskapet og styreleder Øystein Thovsland, uttaler å være svært fornøyd med å ha fått med seg Harsem i videre utvikling av Learn AS.

Tett samarbeid

De fusjonerte selskapene har gjennom mange år hatt et tett samarbeid i selskapet Vegviseren AS. Dette samarbeidet har gitt en sterk kompetansebase som selskapet nå vil dra nyttige veksler av. Hovedvirksomheten vil være føreropplæring i alle klasser, samt etterutdanning for yrkessjåfører og annen sjåførkompetanse. Alle eksisterende kunder vil beholde sine kontaktpunkter i selskapet etter fusjonen, heter det i en pressemelding.