Storkontrakt til SR Group

Subsea 7 har tildelt SR Group ansvaret for utførelsen av all logistikk til Subsea 7. Kontrakten baseres på et partnerskap som integrerer logistikkaktiviteter gjennom samme styringssystemer og èn kanal til all kommunikasjon.

To som er godt fornøyd med den nye kontrakten. Kjetil Njærheim (t.v.), Strategic Relations SR Group, og Vidar Løining, SCM Chartering & Logistics Manager Norway, Subsea 7.
To som er godt fornøyd med den nye kontrakten. Kjetil Njærheim (t.v.), Strategic Relations SR Group, og Vidar Løining, SCM Chartering & Logistics Manager Norway, Subsea 7.
Publisert Oppdatert
For norsk transportbransje er det hyggelig å se at satsing på kvalitet og HMS nå bærer frukter. SR Group vant, som eneste norske transportør, dette anbudet i skarp konkurranse med store internasjonale speditører.
For norsk transportbransje er det hyggelig å se at satsing på kvalitet og HMS nå bærer frukter. SR Group vant, som eneste norske transportør, dette anbudet i skarp konkurranse med store internasjonale speditører.

Avtalen inneholder befrakting både innenlands og utenlands, gjennom bruk av bil, båt og fly. Avtalen har en varighet på 3 år pluss opsjoner og baseres på de tjenester som er i kjernedriften av det Tananger- styrte SR Group.

Etter 3 måneders behandlingsprosess kunne salgsansvarlig, Kjetil Njærheim, midt i 30 års jubileet stolt meddele at SR Group har blitt tildelt en omfattende kontrakt fra det globale selskapet Subsea 7.

SR Group er totalleverandør av logistikk-tjenester, skreddersydd for den norske olje og gass industrien. Med stort fokus på kvalitet og service har SR Group sikret sine kunder rask responstid, høy presisjon og stor kompetanse. Som transportør eier SR Group alle ressurser selv, i motsetning til speditørene som leier inn ressurser etter behov.

Internasjonalt

Subsea 7 setter store krav til integrasjon av SR Group og har derfor besluttet å endre sine styringssystemer slik at begge selskaper opererer med samme plattform. Dette fremmer effektivitet og minimerer risiko for feil eller manglende informasjon. En slik integrasjon tilfører en ny dimensjon til partnerskapet og vil gi Subsea 7 økt konkurransefortrinn.

Partnerskapet baseres på "singel point of contact" og betyr at alle internasjonale importer og eksporter også skal gå gjennom samme ordreportal. Gods til alle verdens kontinenter vil derfor gå gjennom SR`s ordresenteret i Tananger, enten det skal fraktes med containerskip, flytransport, vogntog, eller chartring av skip og cargofly.

Basetransport

65.000 tonn skal årlig håndteres gjennom denne avtalen og da må alle ledd fungere for å sikre at Subsea 7 har en optimal drift av sine skip. Hovedtjenestene tilknyttet avtalen vil være base-til-base logistikk langs norskekysten, samtidig som SR Group skal flytte større mengder gods fra vei og over på sjøtransport, i henhold til kravene som settes av Subsea 7 sin grønne miljøprofil.

I kampen mot større internasjonale aktører er det flott at Subsea 7 velger å satse på en norsk bedrift som SR Group, som har inngående kunnskap om de norske forholdene og hvordan man kan drive logistikk mest mulig effektivt og sikkert, med det varierende klimaet og utfordrende landskapet, kommenterer Kjetil Njærheim.

Formålet med avtalen er at SR Group skal bli en aktiv og integrert partner for Subsea 7 som vil skape verdi og konkurransefortrinn for begge parter i lang tid fremover. Avtalen har oppstart 1. september 2013, skriver SR Group i pressemeldingen

Kvalitet

For norsk transportbransje er det hyggelig å se at satsing på kvalitet og HMS nå bærer frukter. SR Group vant, som eneste norske transportør, dette anbudet i skarp konkurranse med store internasjonale speditører.

Med denne kontrakten har rogalandsbedriften sikret seg sin største enkeltkontrakt noen sinne.

Vi har hørt fra flere hold at bransjen nå, etter flere år med prispress, ser en endring mot at kunder vekter kvalitet og service fremfor pris. I så måte er kontrakten til SR Group en klar indikasjon om at denne endringen virkelig er i gang.

SR Group har 200 ansatte og disponerer rundt 70 egne biler pluss endel innleide på kontrakt.

Samtlige sjåfører er norsktalende og bosatt i Norge.

Nå har altså en verdensomspennende leverandør til offshoreindustrien valgt å satse på norsk kvalitet for å bringe utstyr til oljebasene langs norskekysten.

Formålet med avtalen er at SR Group skal bli en aktiv og integrert partner for Subsea 7 som vil skape verdi og konkurransefortrinn for begge parter i lang tid fremover. Avtalen har oppstart 1. september 2013.
Formålet med avtalen er at SR Group skal bli en aktiv og integrert partner for Subsea 7 som vil skape verdi og konkurransefortrinn for begge parter i lang tid fremover. Avtalen har oppstart 1. september 2013.