Storkontrakt til Volvo

Nylig fikk Volvo Norge AS sin hittil største ordre på lavgulvsbussen Volvo 7700 på hele 75 busser.

Publisert Oppdatert

Tide Buss AS har undertegnet en avtale om kjøp av 96 busser med Volvo Norge AS og forhandleren Moderne Transport AS til anbudskjøringen i Bergen syd.

I tillegg til de 75 lavgulvsbussene, hvorav 12 er leddbusser, omfatter avtale 21 laventrebusser av modellen 8700.Bussene produsere ved Volvo Bussars fabrikk i Wroclaw, Polen. Dette er anerkjente og velprøvde busser tilpassed norske forhold.

Anbudet om busstjenester som Skyss utlyste tidligere i år ble vunnet av Tide Buss AS og trafikkstart er satt til 1.mai 2010.

-Volvo ble valgt utifra at de hadde det økonomisk mest fordelaktige tilbudet, uttaler Jostein Hatlebrekk Administrerende Direktør i Tide Buss AS

-Vi er meget stolte og ydmyke for at Tide Buss AS valgt Volvo som leverandør av disse bussene, sier Salgsdirektør Buss Svenn Åge Løkken i Volvo Norge AS.

Tide er sentral aktør i bussbransjen som det er naturlig at vi har et nært forhold til,og vi ser frem til å videreutvikle dette fruktbare samarbeidet i tiden fremover.