Storkontroll av tunge kjøretøy

Denne uka gjennomfører Statens vegvesen en omfattende kontroll av tunge kjøretøy og tungbilsjåfører. Kontrollen, som skjer i Trøndelag, er en av de største i Statens vegvesens regi noen sinne.

Mellom 70 og 80 kontrollører er i aksjon i storkontrollen.

Mellom 70 og 80 kontrollører er i aksjon i storkontrollen. Foto: Illustrasjonsfoto: Hans Christian Østrem/Statens vegvesen

Publisert Oppdatert

Mellom 70 og 80 kontrollører fra hele landet deltar i kontrollen. Slik skal kontrollørene bli mer samkjørte og likebehandlingen sikres, melder Statens vegvesen.

- Vi vil øke trafikksikkerheten og sørge for like konkurransevilkår. Midt-Norge binder landet sammen og mange tungbiler passerer landsdelen hver dag. Derfor er det naturlig å velge Trøndelag for denne storoffensiven, sier Håvard Stjern i Statens vegvesen.

Dermed gjentar de fjorårets øvelse. Vi husker nemlig at det samme foregikk i juni også i fjor, men med ett viktig unntak: I fjor ble såvidt vi er kjent med, ingen kontrollert for eventuell ulovlig kabotasjevirksomhet. Dette er dog en av kontrollpunktene i år.

I fjor ble hovedsakelig innfartsårene fra Nord-Norge og Sør-Norge kontrollert, men vegvesenet hadde også slengpatruljer som dukket opp litt hist og her. Det vil de sannsynligvis gjøre også i år.

Både kjøretøyene og førerne blir kontrollert. Det blir blant annet:

  • Tekniske kontroller av bremser
  • Kontroll av kjøre- og hviletid
  • Kontroll av lastsikring
  • Kontroll av farlig gods
  • Dokumentkontroll og kabotasje

Varmesøkende kamera og skiltleser

Statens vegvesen tar i bruk ny teknologi for å kunne kontrollere mer effektivt og luke ut de kjøretøyene som er en fare for trafikksikkerheten.

På kontrollene i Midt-Norge denne uka brukes både varmesøkende kamera for å kontrollere bremser på tungbilene og den såkalte «skiltleseren» som leser skiltene på alle kjøretøy som passerer og sjekker dem opp mot tilgjengelige registre, i tillegg til de tradisjonelle kontrollmetodene.

En stor andel av godstransporten er i dag internasjonal. Et godt samarbeid mellom de forskjellige lands kontrollmyndigheter er derfor helt nødvendig. Svenske myndigheter er invitert og deltar som observatører under kontrollen.