Storkontroll i Midt-Norge

Kontrolluka som startet tirsdag 7. juni er den største kontrollen av tyngre kjøretøy som er gjennomført i Statens vegvesen sin regi her i landet.

kontroll politi

kontroll politi

Publisert Oppdatert

Denne uka gjennomfører Statens vegvesen omfattende kontroller i hele Midt-Norge. Kontrollører fra hele landet skal ut på trønderske veger for å kontrollere tunge kjøretøy og tungbilsjåfører de neste dagene.

- Vi gjennomfører kontrollene for å øke trafikksikkerheten og sørge for like konkurransevilkår, i tillegg til at kontrollørene fra hele landet blir enda mer samkjørte, sier senioringeniør Bjarne Sandnes i Statens vegvesen i en pressemelding.

Da tungt.no ringer ham, forteller han at det er mer enn 80 kontrollører på plass. Det blir blant annet tekniske kontroller, kontroll av kjøre- og hviletid, lastsikring og farlig gods.

Og kontrollene skal foregå hele døgnet. Hovedsakelig på innfartsårene fra Nord-Norge og Sør-Norge, men også med slengpatruljer som dukker opp litt hist og her.

- Midt-Norge binder landet sammen, og mange tungbiler passerer landsdelen hver dag. Derfor er det naturlig å velge denne landsdelen for denne storoffensiven, avslutter Bjarne Sandnes.

Tør vi håpe de sjekker ulovlig kabotasje også?