-Storsatsing?

Publisert Oppdatert

Foreningen Nei til frontkollisjoner sier på sine nettsider følgende:

Bjørn Tore Hansen, AP, sier "I budsjettet for 2009 og i neste Nasjonal transportplan (2010-2019) vil Arbeiderpartiet ha en storsatsing på trafikksikkerhetstiltak, bl.a. midtrekkverk på to- og trefelts veier, ¿.og rassikring."

En storsatsing er altså midtrekkverk på 15 km to- og trefeltsveg som er regjeringens mål for 2009. Sverige bygger i 2009 ca. 300 km midtrekkverk - det er storsatsing, hr. Bjørn T. Hansen. Norge har i overkant av 100 km midtrekkverk tilsammen, mens Sverige har ca. 4.000 km med midtsikret veg.

Bjørn T. Hansen sier videre: "Over 40 % av dødsulykkene er møteulykker - frontkollisjoner. En del av ulykkene skyldes at noen bilister foretar uvettige forbikjøringer. " Hvor henter du at forbikjøringer er årsaken til frontkollisjoner? Dette stemmer ikke, og i tillegg; i en frontkollisjon er det alltid en uskydlig part, som Arbeiderpartiet har plikt til å beskytte. Dere skal også beskytte "den skyldige".

Regjeringen skal bruke 1 milliard på rassikring, som tar ca. 2 menneskeliv pr. år. Hvor mye vil dere da bruke på å redde 150 menneskeliv og 20.000 skadde pr. år som er tallene for frontkollisjoner, Bjørn Tore Hansen ?

Hvis 15 km midtrekkverk er en storsatsning fra denne regjeringen, da trenger vi noe som kan bedre enn dette. Vi bør komme opp på svensk nivå de neste 4 årene og da må det bygges minimum 300 km midtrekkverk med tilstrekkelig vegbredde.