Straffes for fergeturer

Yrkessjåfører som trafikkerer Vestlandskysten opplever å få ødelagt pausene sine ved om bord- og ilandkjøring av ferger. Regelverket kompenserer ikke for disse minuttene, noe flere mener det burde.

- De som kontrollerer oss mangler evnen til å forstå hva vi holder på med. De må klare å skille kjeltringene fra de som ikke er det. Jeg nekter å innfinne meg et regelverk jeg mener er helt idiotisk. Dette handler om sunn fornuft, sier yrkessjåfør Helge Aske.

- De som kontrollerer oss mangler evnen til å forstå hva vi holder på med. De må klare å skille kjeltringene fra de som ikke er det. Jeg nekter å innfinne meg et regelverk jeg mener er helt idiotisk. Dette handler om sunn fornuft, sier yrkessjåfør Helge Aske.

Publisert Oppdatert
- Dette regelverket er ikke tilpasset norske forhold, mener Bård Hoksrud fra FrP.

- Dette regelverket er ikke tilpasset norske forhold, mener Bård Hoksrud fra FrP.

Helge Aske er en av mange yrkessjåfører som sliter med å få kabalen til å gå opp.

I rute mellom Bergen og Ålesund opplever han ofte at han etter 29 minutter pause blir avbrutt fordi han må kjøre i land eller om bord i en ferge.

Dermed får han registrert bare 15 minutter hvile og må starte på ny halvtimespause, selv om han har godt over 45 minutter totalt på fergekai og fergedekk i løpet av en time.

Flere transportselskaper langs kysten forteller om til dels omfattende bøtelegging når bedriftskontrollene avdekker sjåfører som hopper over halvtimen som ifølge regelverket kreves tatt sammenhengende, når de likevel har hatt nesten en time pause.

Frustrasjonen er stor blant sjåførene som daglig kan oppleve både seks og sju fergeturer langs kysten.

De mener de har rikelig med pauser. Kanskje flere timer til sammen i løpet av en dag.

Myndighetene ser konsekvent på regelverket og bøtelegger dersom de ikke registrerer 30 sammenhengende pauseminutter.

Kjøttvekt

Avbrudd i døgnhvilen for å kjøre på og av ferger er allerede tillatt.

Det burde vært tillatt med avbrudd i pauser på samme måte, mener Jan Jacobsen i Yrkestrafikkforbundet.

- Avbrytes pausen for å kjøre ombord i en ferge, mener jeg at man burde få fortsette pausen om bord og eventuelt etter ilandkjøring til man hadde en lovlig 45-minutter.

Dersom forbundene hadde mer "kjøttvekt" når slike saker tas opp med myndighetene hadde det kanskje vært lettere å få gjennom noen enkle krav, mener han.

Jacobsen reagerer på at noen minutter til ombord- og ilandkjøring påvirker den totale pausen i forbindelse med fergeoverfarten, slik myndighetene praktiserer det i dag.

- Mange sjåfører sliter med å utnytte et komplisert regelverk, det samme regelverket som kontrollørene i Statens vegvesen går på skole over flere år for å lære, påpeker han.

Monopol

Bjarne Sandnes i Vegdirektoratet gir oss denne vurderingen av problemstillingen.

- Som det blir nevnt i artikkelen, er det kun normal døgnhvile som kan avbrytes i forbindelse med iland- og ombordkjøring av ferge eller tog. Det er ingen mulighet til å avbryte en pause, redusert døgnhvile eller ukehvile på samme måte, påpeker han. Sandnes legger til at når det gjelder "toleranser", så er det kontrollmyndigheten som har monopol på det. - Vi opplever daglig at førere baserer sin kjøring på vårt reaksjonsmønster som står i utekontrollveiledningen. Det blir galt. Derfor sier jeg, muligens litt hardt, at Statens vegvesen har monopol på toleranser. Når dere nevner 1 minutt, så er det ikke noe problem. Blir dette minuttet 2, 3, 4 minutter, blir det noe annet. Mange vil jo også ha toleranse på toleransen. Ett transportforetak, skal kontrollere sine førere og påse at de forholder seg til forskriften og ikke til utekontrollveiledningen. De skal derfor heller ikke legge seg på toleransene som kontrollmyndigheten har, fastslår Bjarne Sandnes.

Ikke tilpasset norske forhold

Det mener Bård Hoksrud (Frp), 2. nestleder i Transport og kommunikasjonskomiteen på Stortinget når vi legger frem saken for ham.

- Dette er helt uakseptabelt. Vi kan ikke sitte stille og se på at regjeringen fører en politikk som gjør det umulig å være lovlydig i dette landet. Norge er et spesielt land, og vi må få unntak for de EU-reglene som overhode ikke passer her. Regjeringen har brukt utrolig mye krefter på å lete frem unntak fra EU-regler når det gjelder postmonopol og forbud mot alkoholreklame på TV, men yrkessjåførene våre ofrer de ikke en eneste tanke. Det er ingen tvil om at vi også må bygge nok rasteplasser for yrkessjåførene, og særlig døgnhvileplasser slik Fremskrittspartiet har fremmet forslag om i Stortinget, sier Hoksrud som lover han vil ta opp denne saken med samferdselsministeren.

- Kjøre- og hviletidsbestemmelsene er ikke tilpasset norske forhold, særlig ikke der man har ferger. Vi kan heller ikke forvente at EUs regler blir tilpasset Norge når vi ikke er med og utarbeider reglene, men vi kan prøve å få unntak fra bestemmelser i etterkant. I Norge har vi heller ikke brukt unntaksbestemmelsene fullt ut, for norske politikere kunne for eksempel brukt EU-direktivet til å lage egne unntak i kjøre og hviletidsforskrifter for verditransporter og kjøretøyer som utelukkende brukes til ikke-kommersiell persontransport. Jeg vil ta opp med statsråden hva slags muligheter vi har til å få egne unntak knyttet til strekninger med mange ferger, avslutter Hoksrud.

Gulrot?

Vi har nevnt det tidligere: Hva med et system som belønner trafikksikkerhet?

Regelverket for kjøre- og hviletid er laget for motorvei, der tungtrafikken går i 90 km/t time etter time. Trenger du 45 minutter pause kan du velge mellom fire rasteplasser med kafeteria, dusj og toalett innen rekkevidde. En perfekt ordning!

I Norge har vi litt større utfordringer.

Norge fremstår for mange som EU's høye beskytter når det kommer til ukritisk innføring av direktiver så dette har vi egentlig ikke lov til å si, men vi gjør det likevel:

Dagens regelverk presser opp farten på norske veier!

Derfor sender vi av gårde en utfordring til alle med makt og myndighet til å påvirke:

Kompenser for defensiv kjøring. Kompenser for solide pauser. Gi dem som tar hensyn til seg selv og andre en ekstra time kjøring eller en tilsvarende gulrot.

Bruker du en halvtime ekstra mellom Trondheim og Oslo, bør du få belønning og ikke bli bøtelagt fordi du ikke parkerte på Kløfta da kjøretiden var brukt opp.

Vi er alle født med en dose sunn fornuft. Flere enn oss syns det er uheldig at vi i alt for mange sammenhenger her i landet tillater at EU får overstyre det.

- Fra Sjåførsjekken kjenner vi til at mange sjåfører er i risikosonen for å få hjertesykdom. Når vi vet hvor strenge helsekravene er til yrkessjåfører, mener vi dette er et viktig tiltak som vi håper mange vil få glede av, sier YTFs Jan Jacobsen.

- Fra Sjåførsjekken kjenner vi til at mange sjåfører er i risikosonen for å få hjertesykdom. Når vi vet hvor strenge helsekravene er til yrkessjåfører, mener vi dette er et viktig tiltak som vi håper mange vil få glede av, sier YTFs Jan Jacobsen.