Strukturstatistikk over landtransporten

Fortsatt sterk vekst for godstransport i 2007.

Publisert Oppdatert

10 228 bedrifter innenfor godstransport på vei hadde en samlet verdiskaping på 15 mrd. kroner målt i bearbeidingsverdi i 2007. Dette var hele 16,6 prosent mer enn året før. De samme bedriftene sysselsatte drøyt 30.000 personer, ca 2.000 flere enn i 2006.

Sterk vekst i sysselsettingen for godtransport

Næringsundergruppen godstransport på vei var den klart største enkeltnæringen med totale driftsinntekter på 40 mrd. kroner, 12,8 prosent mer enn året før. Driftsresultatet økte med 500 millioner eller 14,2 prosent fra året før, og endte på 4 mrd. kroner i 2007. Det var ca 10.000 bedrifter i næringen i 2007, 418 flere enn i 2006. Det var sysselsatt ca. 30.000 i 2007 mot ca. 28.000 i 2006.