Suksessrute for frakt av fersk fisk

På ett år har en ny togrute fra Norge til Nederland erstattet 5.000 trailerturer med fersk fisk. - Med støtte fra Marco Polo-programmet turte vi å satse, sier logistikkdirektør Stein Børre Johnsen i Bring Logistics Linehaul AS.

Publisert Oppdatert

- Vi frakter fersk fisk og returemballasje fra Norge til Nederland, Belgia og Frankrike - og frisk frukt, grønnsaker, blomster, bygningsmateriell og forbruksvarer tilbake, sier han videre.

Marco Polo-programmet skal fremme et mer miljøvennlig internasjonalt godstransportsystem. Programmet gir økonomisk oppstartsstøtte til overføring av godstransport fra vei til sjø, jernbane og indre vannveier. Norges deltagelse i programmet er en del av EØS-avtalen.

Målet med prosjektet er å overføre mye av den transporten som tidligere gikk på veiene til jernbane. I dag går det to tog tur/retur hver uke.

- Det betyr at vi sparer 100 trailerturer i uken, forteller Johnsen.