Svakhet ved vogntog, dårlig vei og fart bidro til dødsulykke

Havarikommisjonen for transport tror både veien, farten og svakheter med vogntoget kan ha bidratt til dødsulykken på E6 ved Grong i august der et ektepar fra Vevelstad omkom.

Publisert Oppdatert

Havarikommisjonen mener vogntoget har holdt seg innenfor tillatt fartsgrense. Foreløpige undersøkelser av vogntoget tyder imidlertid på at innfestingen av containeren hadde svakheter.

Dette kan ha bidratt til at tilhengeren veltet i en lavere hastighet enn det som kunne påregnes. Dessuten kan veiens beskaffenhet kombinert med vogntogets hastighet og stabilitet for øvrig ha påvirket hendelsen, mener havarikommisjonen.

Det var en krokcontainerbil som veltet. Anslagsvis én av fem lastebiler på norske veier er slike containerlastebiler, ifølge Norges Lastebileierforbund (NLF). Containerbiler er «høyt representert» i alvorlige velteulykker.

- Det blir veldig ofte ulykker med den type kjøretøy. Dette er kjent i bransjen. Det er rart at myndighetene ikke har kommet med noen krav for lenge siden, uttalte lastebileier Knut Enger etter ulykken.

Veistrekningen hvor ulykken skjedde var i lengre tid preget av dårlig veistandard. I løpet av de siste to månedene før ulykken skjedde ble den imidlertid utbedret.

- Dette er en strekning preget av mye kurver. Det har også være veldig dårlig asfaltdekke her. En periode satte vi derfor ned fartsgrensen til 70 km/t, men ettersom veiarbeidet nylig ble avsluttet, ble den satt opp igjen til 80 km/t, sa distriktvegsjef Fuglem til Aftenposten etter ulykken.

Den endelige rapporten kan forventes om lag 12 måneder etter ulykkesdatoen.