Svanemerker bilvasken

Shell innfører nå Svanegodkjent kjemi i alle sine vaskehaller med Perfect Wash bilvask i landet. Det nye miljøtiltaket skal redusere utslipp av miljøskadelige og allergifremmende stoffer i flere millioner bilvasker årlig.

Publisert Oppdatert
Med svanemerkede kjemiprodukter i bilvasken ønsker vi å tilby en mer bærekraftig type bilvask slik at bileiere skal kunne holde bilen ren og driftsikker med god samvittighet, sier Ole-Petter Hagfors i A/S Norske Shell.

Med svanemerkede kjemiprodukter i bilvasken ønsker vi å tilby en mer bærekraftig type bilvask slik at bileiere skal kunne holde bilen ren og driftsikker med god samvittighet, sier Ole-Petter Hagfors i A/S Norske Shell.

Med et ønske om å gjøre bilvask mer miljøvennlig velger Shell nå å følge standarden til det anerkjente Svanemerket, det offisielle, nordiske miljømerket.

Dagens 8000 svanemerkede produkter i Norden har til felles at de inneholder minimale mengder miljøfarlige- og helsefarlige stoffer, så som allergifremmende ingredienser og løsningsmidler.

Over 100 Shell-stasjoner vil ha svanemerkede bilvaskkjemikalier i bruk innen 11. november, uten at dette vil endre på vaskeprisene eller kvaliteten.

Store mengder kjemikalier i vask

I Norge brukes det i underkant av 3 000 tonn bilpleiemidler årlig som inneholder kjemikalier som har uheldig virkning på miljøet. I tillegg kommer flere millioner bilvasker som leder til utslipp av kobber, sink, bly og kadmium.

Miljømessig er det mye å hente på å bruke mer miljøvennlige bilvaskkjemikalier, forteller Ole-Petter Hagfors, markedsansvarlig for bilvask i Norske Shell.