Svart på hvitt: Èn av fire dødsulykker skyldes dårlige veier!

Ulykkesanalysegruppa i Statens vegvesen har rapporten klar: Dårlige veier var medvirkende eller avgjørende for 15 av 63 dødsulykker på Østlandet i fjor.

Publisert Oppdatert

Det er region øst som har analysert de 63 dødsulykkene i regionen i fjor, og rapporten viser at blant 22 mangler ved veiene som er kartlagt, har 10 hatt "mye å si" og vært "avgjørende" for at ulykkene har skjedd.

I tillegg til at veiene har vært medvirkende årsaker til ulykkene, har de også hatt konsekvenser for skadeomfanget, står det å lese i rappporten.

I 19 av ulykkene har man kommet frem til at veistandarden har påvirket skadeomfanget. Det gjelder ofte farlig sideterreng, som trær, stolper og fjellnabber som står like ved veien, men også manglende rekkverk og rekkverk satt opp etter gammel standard. I fire av ulykkene var manglene avgjørende for omfanget, og i tolv hadde de "mye å si", heter det videre.

Rapporten peker også på at hver tredje som døde i trafikken i 2008 mistet livet i møteulykker, mens en tredjedel mistet livet som følge av utforkjøringer.

Ved møteulykker hjelper det ikke mye med sikrere biler. Det er midtskillere og bedre veier som må til.