Svenskekrisen over - du kan veie 48 tonn

Den svenske regjeringen har tatt til vettet og tillater igjen grenseoverskridende transport som veier mer enn 40 tonn. - Regjeringen har endret vedtektene slik at lastebiltransporten over grensen igjen kan fungere på en økonomisk og miljømessig holdbar måte.

Etter årtier med felles aksept for vekter ved internasjonal transport, endret svenskene over natten praksis og bøtela grenseoverskridende transport som veier mer enn 40 tonn. Nå løses endelig denne floken.

Etter årtier med felles aksept for vekter ved internasjonal transport, endret svenskene over natten praksis og bøtela grenseoverskridende transport som veier mer enn 40 tonn. Nå løses endelig denne floken.

Publisert Oppdatert
Catharina Elmsäter-Svärd analyserer situasjonen og ønsker en snarlig løsning på vektproblemet. Slik lød det forrige uke. Nå har stort press avgjort det hele som en hastesak, endret vedtektene og endelig kan transporten gå som normalt.

Catharina Elmsäter-Svärd analyserer situasjonen og ønsker en snarlig løsning på vektproblemet. Slik lød det forrige uke. Nå har stort press avgjort det hele som en hastesak, endret vedtektene og endelig kan transporten gå som normalt.

Det skriver det svenske Næringsdepartementet torsdag morgen.

Du kan laste ned selve pressemeldingen her.

Tidligere praksis var å tillate internasjonal transport som var tyngre enn 40 tonn under forutsetning av at de oppfylte samme krav som nasjonale transporter.

Det er dermed denne praksisen som nå gjeninnføres - etter noen svært turbulente uker for internasjonal transport i Norden.

- Jeg er fullstendig klar over at dette har fått konsekvenser for både lastebileiere og transportkjøpere. Jeg er glad vi har klart å finne en løsning på så kort tid, forteller infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd.

Det var i siste uken av juli at svenskene brått endret praksis og begynte å bøtelegge all transport som krysset grensen og veide mer enn 40 tonn. Dette etter en dom på området som vedtok at man skulle følge EU-regler og bortse fra nasjonal praksis.

Samtlige lastebilorganisasjoner i Norden satte alle kluter til for å få tilbake tidligere praksis. På NLF sine nettsider står det følgende å lese i dag: - Det er veldig gledelig å se at svenske myndigheter har skjønt alvoret i denne saken og ordnet opp, sier adm. direktør Geir A. Mo i NLF. - Ikke bare har de gått tilbake til gammel praksis, de har også sørget for at dette nå er hjemlet juridisk i regelverket. Dermed kan en slik plutselig nytolkning fra enkeltpersoner midt i sommerferien forhåpentligvis ikke skje igjen, legger han til.

Les også: 40-tonnsproblemet løses denne uken?

Les også: Svenskene vil løse vektproblemet

Les også: Øker tonn-presset mot svenskene

Les også: Stopp for lastebiler over 40 tonn i Sverige