Svenskene vil løse vektproblemet

Etter en periode med full uvisshet, kan det nå late til at vektproblemet i Sverige kan løses. Selv om ingenting er sikkert ennå, har den svenske Infrastrukturministeren, Catharina Elmsäter-Svärd, uttalt at hennes departement nå analyserer situasjonen og ser hvilke konsekvenser den gir med det for øyet å finne en løsning så raskt som mulig. Det melder det svenske nyhetsbyrået TT.

Årsaken til svenskenes endrede praksis er en dom angående overlast der dommerne klubbet igjennom en avgjørelse om at det fra nå av skulle råde EU-regler på området.

Årsaken til svenskenes endrede praksis er en dom angående overlast der dommerne klubbet igjennom en avgjørelse om at det fra nå av skulle råde EU-regler på området. Foto: Svein-Ove Arnesen

Publisert Oppdatert
Catharina Elmsäter-Svärd analyserer situasjonen og ønsker en snarlig løsning på vektproblemet. Slik lød det forrige uke. Nå har stort press avgjort det hele som en hastesak, endret vedtektene og endelig kan transporten gå som normalt.

Catharina Elmsäter-Svärd analyserer situasjonen og ønsker en snarlig løsning på vektproblemet. Slik lød det forrige uke. Nå har stort press avgjort det hele som en hastesak, endret vedtektene og endelig kan transporten gå som normalt.

Kontrollene har vært sporadiske. Noen har fått snu eller losse, mens andre har fått saftige bøter.

Kontrollene har vært sporadiske. Noen har fått snu eller losse, mens andre har fått saftige bøter.

Nyheten går som en farsott over hele Norden etter all usikkerhet som har rådet den siste tiden etter at svenskene bokstavelig talt over natten innførte EU-krav på 40 tonn totalvekt for internasjonal transport.

Les også: Øker tonn-presset mot svenskene

Les også: Stopp for lastebiler over 40 tonn i Sverige

Den siste tiden har det vanket bøter på opp mot 20.000 kroner for overlast inn til Sverige, men både kontrollene og bøtesatsene har virket sporadiske. Mens det til å begynne med gikk verst ut over dansker som ble kontrollert i Skåne, går de siste meldingene ut på at kontroller nå gjennomføres ved de fleste grenseovergangene.

Uakseptable tilstander

Så å si samtlige lastebilorganiasjoner i Norden har jobbet for fullt for å få klarhet i, og forhåpentligvis endre, tilstanden som ble innført for et par uker tilbake.

Nå melder flere av disse tilbake at den svenske ministeren ønsker at transporten over grensene skal fortsette som den har gjort tidligere - med opp mot 48 tonn totalvekt.

Regjeringen møtes i slutten av måneden

Også Justisdepartementet i Sverige er på saken og forventer en løsning i løpet av kort tid. Hos infrastrukturministerens kontor bekrefter man at saken har prioritet, men at det er vanskelig å sette noen dato for når regjeringen kan presentere en løsning. Sannsynligvis kreves en endring i forskriftene.

Ifølge Svensk Åkeriföretag, som har vært i kontakt med infrastrukturministeren, møtes den svenske regjeringen den 23. august og dersom all papirjobb er ferdig innen den tid, kan man forhåpentligvis finne en løsning på dette møtet.

Så vil de nærmeste dagene avgjøre om man i mellomtiden velger å fortsatt kontrollere og bøtelegge internasjonal trafikk som blir veid og funnet for tungt (eller for langt) eller om man velger å la disse kontrollene bero til regjeringens løsning foreligger.

Etter årtier med felles aksept for vekter ved internasjonal transport, endret svenskene over natten praksis og bøtela grenseoverskridende transport som veier mer enn 40 tonn. Nå løses endelig denne floken.

Etter årtier med felles aksept for vekter ved internasjonal transport, endret svenskene over natten praksis og bøtela grenseoverskridende transport som veier mer enn 40 tonn. Nå løses endelig denne floken.