Svensrud Transport kjøper Bulktransport

Svensrud Transport AS har inngått avtale om kjøp av 50% av aksjene i GS Bulktransport AS av Jan Grønboengen, Lampeland.

Publisert Oppdatert

Avtalen er inngått fordi begge selskaper ser synergieffekter av en samordnet drift, både operasjonelt og administrativt.

- Dette fremstår derfor som en riktig industriell løsning og er nok et eksempel på de strukturelle endringene som hele tiden nå skjer i godstransportbransjen, sier administrerende direktør i Svensrud Transport AS, Per Madsen.

- Etter 43 års eierskap i GS Bulktransport AS, føler jeg nå at tiden var inne for trekke meg tilbake til en roligere tilværelse. Jeg er glad for at selskapet kan utvikle seg videre med ny eier som sammen med øvrige aksjonærer ser mulighetene i lastebiltransport sier Jan Grønboengen i en kommentar.

Forventer en økning

Oppkjøpet av disse aksjene får ingen innvirkning for arbeidsplassene i noen av de to transportselskapene på kort sikt, men på lenger sikt forventes en økning gjennom flere biler i trafikk med tilsvarende økning i antall sjåfører.

Per Einar Sand, som er en av de øvrige aksjonærer i GS Bulktransport AS, fortsetter som daglig leder i selskapet.

Avtalen er gjort med virkning fra 1. januar 2013, forberedelsene til de ulike samordningsprosessene starter omgående.