Kuehne + Nagel:

Svikt førte til brudd av reglene

"Ulovlig kabotasje er noe Kuehne + Nagel ikke aksepterer", sier de i en mail til oss, samtidig som de mener dette i utgangspunktet var et lovlig oppdrag.

Kuehne + Nagel tar avstand fra ulovlig kabotasje, men mener at transporten som ble stanset her om dagen i utgangspunktet var et lovlig kabotasjeoppdrag. Foto: Statens vegvesen

Kuehne + Nagel tar avstand fra ulovlig kabotasje, men mener at transporten som ble stanset her om dagen i utgangspunktet var et lovlig kabotasjeoppdrag. Foto: Statens vegvesen

Publisert Oppdatert
Har man ikke oppfylt vilkårene for å kunne ta en kabotasjetur, så er det snakk om ulovlig kabotasje. Foto: Statens vegvesen

Har man ikke oppfylt vilkårene for å kunne ta en kabotasjetur, så er det snakk om ulovlig kabotasje. Foto: Statens vegvesen

I forbindelse med at en polsk transportør på oppdrag for Kuehne + Nagel ble tatt for ulovlig kabotasjekjøring i forrige uke, ba vi om kommentarer til saken. Etter hva vi har grunn til å tro var transporten mellom Norskjosbotn og Lørenskog, et oppdrag med gods som skulle til Coca-Cola, og Coca-Cola kom til orde i samme artikkel. De skulle til bunns i saken svarte følgende:

Vi har ikke kjennskap til denne konkrete hendelsen, og kan derfor ikke kommentere den. Likevel vil vi understreke at det er det svært viktig for oss at alle våre underleverandører tilfredsstiller våre og samfunnets krav og lover. Derfor tar vi denne saken på alvor og vil grave til bunns i om dette vogntoget skulle til oss, hva som har skjedd og hvorfor det skjedde, med målsetting om å unngå at vi opplever noe lignende igjen, med vennlig hilsen Cathrine Stang Lund, kommunikasjonssjef Coca-Cola Enterprises.

Les saken HER

Vi ba Coca-Cola holde oss underettet om utviklingen i saken, men har ikke hørt noe mer fra dem. Men nå har Kuehne + Nagel kommet på banen.

Seriøst

-Dette tar vi meget seriøst og vi har gjennomgått saken på tvers av våre søsterselskap, og ikke minst har vi tydeliggjort alvorlighetsgraden overfor vår underleverandør på dette oppdraget. Ulovlig kabotasje er noe Kuehne + Nagel ikke aksepterer og vi vil nevne at, på tross av mange kontroller, har vi tidligere ikke opplevd at vi eller noen av våre underleverandører, har blitt politianmeldt på grunn av dette, skriver Morgan Espelund, National Director, Overland Kuehne + Nagel AS, i en e-post til redaksjonen. .

Les saken der Andreassons Åkeri og Kuehne + Nagel ble stanset, misstenkt for ulovlig kabotasjekjøring HER

Svikt fra underleverandør

Videre skriver Espelund at de er positive til at det foretas hyppige kontroller i bransjen, da det fortsatt finnes useriøse aktører.

-Overfor våre godkjente underleverandører er regelverket for kabotasje godt forankret i våre kontrakter og godkjennelsesprosesser, da med hver enkelt transportør. Vi har implementert gode rutiner i de tilfeller man utfører lovlig kabotasje, men uhell kan skje selv den beste. I dette tilfelle har underleverandøren sviktet i dokumentasjonen og legger seg flat. Trekkeren ble byttet før grensepassering og sjåføren opplyste ikke om dette, verken til KN eller til tollmyndighetene, ved grensen. Dermed samsvarer ikke trailer-/trekkernr på CMR og naturligvis må vår underleverandør akseptere de følger som dette gir, står det videre å lese.

Han legger til at dette ikke er noen unnskyldning for mangelfull dokumentasjon, men det er viktig å presisere at oppdraget i utgangspunktet var en lovlig kabotasje.

Nå har det seg slik at uten korrekt dokumentasjon har man ikke lov å kjøre kabotasje i det hele tatt, så påstanden om at dette i utgangspunktet var en lovlig kabotasjetur holder ikke vann.

Enten har man oppfylt kravene til å kunne kjøre kabotasje, eller så har man det ikke.

Klare rutiner

I e-posten skriver han også at rutinen for kontaktpunkter og prosedyre ved skifte av bil/trekker er klare, og at de nå har intensivert sitt arbeid for å sikre dette enda tydeligere overfor alle sine underleverandører.

-Vi vil også nevne at vi har fra før av tatt initiativ overfor Toll- og avgiftsdirektoratet for å se på hvordan vi enda bedre kan kvalitetssikre dokumentasjon opp mot bil og trekker ved grensepassering. Dette for å kunne påføre og godkjenne eventuelle endringer før grensepassering og dermed unngå både unødvendige oppslag i media og unødvendig arbeid for Politiet. Vi har hatt et formøte med TAD og ser frem til videre arbeid; dette vil helt klart være en betydelig hjelp for den seriøse delen av næringen som ønsker å holde seg på rette siden av lovverket, avslutter .

Vi stilte også Kuehne + Nagel en rekke andre spørsmål om den aktuelle transporten, hvem vareeier var etc. De spørsmålene har de ikke besvart.

Kjører planlagt kabotasje for Postnord. Les saken HER

Bring tatt for ulovlig kabotasje. Les mer om saken HER

Andreassons Åkeri har trukket mye for Kuehne + Nagel. Her er de i forbindelse med en kontroll der de var misstenkt for brudd på kabotasjereglene. Foto: Vidar Herre, avisa Hordaland

Andreassons Åkeri har trukket mye for Kuehne + Nagel. Her er de i forbindelse med en kontroll der de var misstenkt for brudd på kabotasjereglene. Foto: Vidar Herre, avisa Hordaland