Svindel med tørrfisk

Tollvesenet, Skatteetaten, Fiskeridirektoratet og Økokrim har saumfart en rekke fiskeeksportører i Nordland, Hordaland og Oslo. Nå har de mistanke om at flere av dem bevisst har deklarert hel tørrfisk som fiskehoder ved eksport til Nigeria.

Publisert Oppdatert

På den ene siden har det gjennom denne feildeklareringen spart importørene for halvparten av importtollen og samtidig snytt nigerianske myndigheter for tilsvarende.

På denne siden av grensen har de samtidig unndratt avgifter for betydelige beløp.

Skriver vi 2009? Ja! Er dere ikke riktig kloke? Nei!