Svindeldømte svensker må betale dyrt

For å slippe arbeidsgiveravgift ble sjåførenes lønn betalt via danske "bemanningsfirmaer". Nå har retten i Sverige dømt SR Transport AB og Teakdeck Technology AB til å betale tilsammen 6,9 millioner kroner i arbeidsgiveravgift og skattetillegg.

SR Transport ekspanderte voldsomt i løpet av kort tid og disponerte på det meste omkring 100 biler. Illustrasjonsfoto.

SR Transport ekspanderte voldsomt i løpet av kort tid og disponerte på det meste omkring 100 biler. Illustrasjonsfoto.

Publisert Oppdatert

Slik opererte firmaene:

- De svenske transportørene har på sine nettsider annonsert etter sjåfører

- Ansettelsene gjøres i Sverige og papirene sendes deretter til Danmark.

- De svenske transportørene bestemmer hvem som skal kjøre hvilke biler, lønnsnivå, og sørger for mobiltelefoner og reisekasse.

- De svenske transportørene betaler regelmessig de danske bemanningsselskapene en sats tilsvarende sjåførenes lønn pluss et fast beløp på omkring 10 prosent av lønnen for å dekke administrative kostnader. Pengene overføres når lønnen skal utbetales.

- De danske selskapene har ingen virksomhet i Danmarlk. Ingen ansatte, ingen danske kunder og heller ingen kontorer.

- De danske selskapene har ikke markedsført seg gjennom annonsering. Sjåførene går ikke inn under det danske trygdesystemet og de har heller ikke blitt beskattet i Danmark.

- De danske selskapene har ikke tatt noen økonomisk risiko for sjåførene. Dvs. de har ikke bistått på noen som helst måte når de har vært overflødige, syke osv.

SR Transport AB i Laholm og Teakdeck Technology AB i Gråbo er to av flere transportselskaper som har leid inn sjåfører via danske bemanningsselskaper som PSL, Staff Roaf og Staff Road Continental. I praksis er dette rene postboksfirmaer som har hatt som eneste formål å formidle lønn til sjåførene.

Hele opplegget har dermed vært konstruert for å unngå skatter og avgifter. Saken ble kjent for et par år tilbake og har versert i rettsystemet siden. Ifølge det svenske Skatteverket har bortimot 20 transportører brukt de danske "bemanningsselskapene".

Det hele bærer naturligvis preg av å være et rent ansettelsesforhold og dermed skal transportbedriftene betraktes som arbeidsgivere i lovens forstand og betale arbeidsgiveravgift for lønningene.

Skatteverket har dermed etterberegnet arbeidsgiveravgift og skattetillegg for en rekke av disse transportbedriftene. Også sjåførene skal - ifølge Skatteverket - ha blitt ilagt store beløp for ubetalt skatt.

Anket saken - men tapte

Flere av tilfellene har blitt avgjort i forvaltningsretten (som i Sverige bl.a. avgjør skattetvister), men SR Transport og Teakdeck Technology er de to eneste som har anket til Kammarrätten som er neste rettsinstans. I begge tilfellene gikk saken i Skatteverkets favør.

Ifølge Kammarrätten har SR Transport AB latt være å redegjøre for omkring 30 millioner kroner i årene 2006-2008, og bedriften er nå dømt til å betale 6 millioner kroner i skatter og avgifter.

Konkurser

Nå er SR Transport AB konkurs, men man har valgt å strafferettslig forfølge innehaveren, Søren Rasmussen.

TransportMagasinet er kjent med at dette selskapet vokste veldig kjapt i løpet av få år og disponerte bortimot 100 biler på det meste.

Også Teakdeck Technology AV har omkring 30 millioner kroner i ikke-innberettede sjåførlønninger for samme periode og her blir selskapet med innehaver, Bo Holmqvist, dømt til å betale nær 850.000 kroner. Også dette selskapet er konkurs, men innehaveren blir personlig ansvarsholdt.

Saken er interessant også for oss i Norge ettersom utenlandske bedrifter på denne måten har kunnet presse pris på norske oppdrag, samt at også norske sjåfører i en del tilfeller har følt seg presset av lastebileiere til å opprette egne bedrifter for på samme måte unngå lovverket.