Svipp overtar Bergen Budservice

Driften er basert på noen av de tidligere ansatte og transportører i selskapet.

svipp

svipp

Publisert Oppdatert

Bergen Budservice AS har meldt oppbud etter drøyt 7 års drift. Nå går Stavangerselskapet Svipp AS inn og overtar boet og driften i et nytt selskap som er under etablering; Bergen Budservice & Transport AS blir et heleiet datterselskap av Svipp, som dermed har et representert i de to største vestlandsbyene.

Driften i det nye selskapet er basert på noen av de tidligere ansatte og transportører i selskapet. I tillegg skal det engasjeres ytterligere selvstendige transportører i Bergensområdet. Når det gjelder administrative funksjoner, vil en rekke av disse bli overført til Stavanger, men lokalt skal det ansettes en driftsleder og annet relevant personell for den daglige driften i Bergen.

Svipps inntreden i Bergen betyr også at de skal utvikle forbindelsen mellom Bergen og Stavanger. Det er her snakk om både rutekonsepter og mer fleksible, unike ekspressløsninger, forteller Roy Kristensen i Svipp.

Bergen Budservice ble etablert høsten 2001 og hadde en omsetning på ca. 9,5 mill. kroner i 2007, hvilket er en tredobling fra 2004. Vekst koster, og selskapet måtte altså kaste inn håndkledet.

Svipps nye selskap i Bergen heter Bergen Budservice & Transport AS.