Syke sjåfører

Statens Havarikommisjon for transport mener helsemyndighetene må etablere bedre systemer for å ta førerkortet fra sjåfører med sviktende fysisk eller psykisk helse. Kommisjonen mener at kravene til helse som gjelder for yrkessjåfører må etterleves strengt.

Publisert Oppdatert