Sysselmann må kutte

Publisert Oppdatert

Sysselmannen mener budsjettet ikke strekker til. Nå varsler de kutt og nedjusteringer av virksomheten, skriver Svalbardposten.

Sysselmann Per Sefland mener budsjettet ikke står i stil med de økte utgiftene. Blant annet har drivstoff blitt betraktelig dyrere.

- Jeg er svært overrasket. Dette står ikke i samsvar med de signalene vi har fått fra sentralt hold, sier sysselmann Per Sefland.

I regjeringens forslag for budsjett for 2009 får Sysselmannen drøyt 27 millioner kroner til drift og 73 millioner kroner til transportjenesten.

Dette utgjør en økning på henholdsvis tre og åtte prosent i forhold til fjorårets budsjett. Likevel er Sysselmannen svært skuffet.

Han mener summene ikke står i stil med de økte utgiftene.

- Vi har opplevd et stadig økende press på grunn av nye oppgaver, og vi er i ferd med å nå en smertegrense, sier Sefland.

Varsler kutt

- Med økte drivstoffpriser, stadig flere besøkende og nye oppgaver hadde vi ventet at dette ville resultere i økte bevilgninger. Oppgaveøkningen har ikke blitt fulgt opp med ressurstildeling, sier Sefland.

Nå varsler han kutt og justeringer av Sysselmannens virksomheter.

- Vi kommer til å skjerme beredskapen, men andre oppgaver kan fort bli skadelidende, sier Sefland. Det kan bety lengre saksbehandlingstid, kortere åpningstid og redusert service-nivå.

- Vil Longyearbyens befolkning merke kuttene?

- Det er vanskelig å gjennomføre kutt uten at det merkes, sier Sefland.

Mindre «Nordsyssel»

Den tjenesten som trolig vil merke kuttene mest er Sysselmannens båt «Nordsyssel».

- Vi hadde håpet å utvide seilingstiden, men nå ser det ut som dette kan bli vanskelig, sier Sefland.

Sysselmannen mener også at budsjettøkningen i transporttjenesten ikke står i samsvar med de økte drivstoffprisene.

- Men dette vil ikke få konsekvenser for helikopterflygningen. Til det er den altfor viktig, sier Sefland.