Arbeiderpartiet lanserer:

Syv viktige punkter mot sosial dumping

Arbeiderpartiets Annette Trettebergstuen vil ha slutt på sosial dumping og ulovligheter i transportbransjen.

Sosial dumping i transportbransjen er et stort problem. Nå skal transportarbeidere markere sin motvilje mot utviklingen i et fellesnordisk arrangement.
Sosial dumping i transportbransjen er et stort problem. Nå skal transportarbeidere markere sin motvilje mot utviklingen i et fellesnordisk arrangement.
Publisert Oppdatert
Annette Trettebergstuen i Arbeiderpartiet lanserer syv punkter for å stoppe sosial dumping i transportbransjen.
Annette Trettebergstuen i Arbeiderpartiet lanserer syv punkter for å stoppe sosial dumping i transportbransjen. Foto: Foto: Arbeiderpartiet
Det blir stadig mer sosial dumping i transportbransjen.
Dette fotoet er tatt like utenfor Oslo der rumenske sjåfører nærmest bodde på rasteplassen helt frem til TransportMagasinet la nok trykk på arbeidsgiver og omtalte saken så mye at de måtte flytte seg. Dengang sto det 10-15 biler fra samme bedrift der til enhver tid. I dag får de ikke lov til å stå mer enn to og to på samme sted. Forholdene for sjåførene er like som tidligere, men det er ikke lenger like synlig.
Det blir stadig mer sosial dumping i transportbransjen. Dette fotoet er tatt like utenfor Oslo der rumenske sjåfører nærmest bodde på rasteplassen helt frem til TransportMagasinet la nok trykk på arbeidsgiver og omtalte saken så mye at de måtte flytte seg. Dengang sto det 10-15 biler fra samme bedrift der til enhver tid. I dag får de ikke lov til å stå mer enn to og to på samme sted. Forholdene for sjåførene er like som tidligere, men det er ikke lenger like synlig.

Arbeiderpartiets arbeidspolitiske talsperson Annette Trettebergstuen lanserer nå syv konkrete tiltak for å komme sosial dumping inne transportbransjen til livs. Blant tiltakene er å innføre et solidaritetsansvar slik at transportkjøper blir solidarisk ansvarlig for at sjåførene jobber under skikkelige forhold. Videre vil hun gi kontrollmyndighetene utvidede sanksjonsmuligheter, forhåndsbetalt bombrikke og strengere kabotasjeregler, for å nevne noen av punktene.

Arbeiderpartiets liste:

1. Solidaransvar. Innføre solidaransvar slik at transportkjøperne er solidarisk ansvarlige for kostnader og skikkelige forhold for sjåfører og kjøretøyene fra de selskapene de kjøper tjenester fra.

2. Utvidede kontroll og sanksjonsmuligheter for Vegvesenet. Gi vegvesenet og politiet mulighet for å holde igjen kjøretøy og forsterke samhandlingen mellom vegvesenet og påtalemyndigheten.

3. At det skal være betalt inn penger på de obligatoriske bompengebrikkene før de krysser grensa.

4. Økt arbeid mot transportkriminalitet.

5. Strengere regler for utenlandske transportselskap som tar på seg oppdrag internt i Norge (kabotasje).

6. Økte krav til utstyr og kompetanse for vinterføre, som for eksempel krav til glattkjøringskurs og skikkelige vinterdekk, samt økt vinterberedskap.

7. Innføre regionale verneombud for transportsektoren, som kan bidra til å få oversikt og avdekke ulovlige og andre uønskede forhold.

Lista på syv punkter får støtte fra Norsk Transportarbeiderforbund som mener at flere av tiltakene kan innføres umiddelbart.

- Mange av tiltakene som foreslås av Arbeiderpartiet er det ingen grunn til å vente med, da en samlet bransje står bak disse kravene. Utvidede kontroll og sanksjonsmuligheter fra offentlige myndigheter bør innføres umiddelbart. Det samme gjelder styrkede krav om utstyr og kompetanse på vinterkjøring. Det siste er viktig å få på plass før vinteren setter inn, uttaler Roger Hansen på nettsiden til NTF.

Så gjenstår det å se hva de øvrige partiene mener i sakens anledning, og ikke minst; hva skjer når valget er over?

Statens vegvesen og poltiet skal få flere sanksjonsmuligheter når de avdekker ulovlige forhold hos utenlandske transportører. Illustrasjonsfoto
Statens vegvesen og poltiet skal få flere sanksjonsmuligheter når de avdekker ulovlige forhold hos utenlandske transportører. Illustrasjonsfoto