Tanko satser skandinavisk gjennom selskapet NET AB

Gjennom selskapet NET AB(Nordisk Energi Transport AB) med hovedkontor i Göteborg, hvor Tanko AS er en betydelig eier, vil selskapet fra 01.02.2013 starte med transport/logistikk virksomhet mot det norske, svenske og danske markedet.

Publisert Oppdatert

Selskapet er eiet av Tanko AS og Br. Nilssons Tanktransport AB.

Virksomheten inkluderer transportoppdrag innenfor både gass og nye miljøprodukter som miljødiesel og miljøfyringsoljer, i tillegg til annen tradisjonell tanktransport.

Selskapet har allerede ved oppstart i februar nødvendig materiell til å kunne forestå nye transportoppdrag, i tillegg til allerede inngåtte kontrakter. Tanko's virksomhet i Norge vil ikke berøres av nyetableringen.