Tar en finsk en!

Renault Trucks har etablert et eget datterselskap i Finland som har overtatt importøransvaret av Renault lastebiler fra Sisu Auto. Renault Trucks Finland Oy inngår i den nordiske Renault-organisasjonen som har hovedkontor i Danmark. La oss håpe det går bedre der enn i Norge.

Mogens Nielsen, administrerende direktør i Renault Trucks Nordic

Mogens Nielsen, administrerende direktør i Renault Trucks Nordic

Publisert Oppdatert

I Norge har nemlig Renault Trucks hatt en turbulent tilværelse. Etter at fabrikken gikk inn og overtok importansvaret fra Nissan Norge så det en stund ut til at Renault fortsatte den gode framgangen Nissan-folket hadde lagt grunnlaget for. Men etter få år ble det omorganiseringer igjen.

Den norske organisasjonen ble direkte underlagt Renault Trucks Nordic i Danmark, et nyoppusset verksted i Oslo ble plutselig stengt, folk ble omplassert eller sluttet og i dag er det knapt nok en egen importorganisasjon igjen her i landet. Det er mulig at dette har vært riktig, uten at vi helt har sett at Renault har hatt spesielt god framgang etter alt dette. Nå gjør Renault Trucks Nordic noe tilsvarende i Finland, der Sisu Auto har vært Renault-importør i ganske mange år.

- Vår europeiske strategi har fokus på etableringen av nye datterselskaper og avtaler med private nettverk på de lokale markedene. Det er dette som nå skjer i Finland, og vi vil fortsette å fokusere på å utvikle det allerede sterke nettverket. Servicen i Finland vil bare øke til fordel for kundene, sier Mogens Nielsen, administrerende direktør i Renault Trucks Nordic, i følge Truck & Bus Builder.