DSV Roads AS:

Tar sikkerheten på alvor

Etter flere negative oppslag om DSV den senere tid, ble vi invitert til et møte med dem. Der fortalte de blant annet at de er svært opptatt av sikkerheten.

Ved den moderne terminalen til DSV på Langhus var de utenlandske vogntogene i flertall da vi var på besøk.

Ved den moderne terminalen til DSV på Langhus var de utenlandske vogntogene i flertall da vi var på besøk.

Publisert Oppdatert
-Vi har innført stikkprøver på vogntogene våre. Blant annet har vi egne folk som sjekker dekk og kjetting på det som skal sendes med ferger til Norge, forteller f.v. Jacob Lykke Nygaard, administrerende direktør, og Frank Madsen, salgssjef i DSV Road AS.

-Vi har innført stikkprøver på vogntogene våre. Blant annet har vi egne folk som sjekker dekk og kjetting på det som skal sendes med ferger til Norge, forteller f.v. Jacob Lykke Nygaard, administrerende direktør, og Frank Madsen, salgssjef i DSV Road AS.

Blant annet var det flere tilfeller i Sverige der flere sjåfører som kjørte på oppdrag for DSV ble tatt med falske førerkort. Så kom nyheten om at DSV innførte vintertakster på grunn av de norske reglene om vinterdekk og kjetting, før det hele toppet seg med bildene av den estiske lastebilen som kjørte rundt med et hengerdekk montert på vranga, som forhjul.

 

DSV Road

Vi tok turen til DSV Road for en prat om hvordan de ser på utfordringene med sikkerheten på norske veier.

-Vi har høy standard på alt vårt materiell, og meget kompetente sjåfører ansatt på våre norske biler, og vi krever det samme av våre norske og internasjonale bileiere. De vil vi selvsagt ta godt vare på.

Det er en kjensgjerning at det er et helt annet marked å kjøre fra terminal til terminal i Europa, enn å kjøre gods ut til kunder på det norske markedet.

Våre norske biler går ut til kundene, og de har klare krav og forventninger til oss. Blant annet at kommunikasjonen er god og da må man kunne snakke norsk.

Dette er ikke like viktig når det gjelder kjøring fra terminal til terminal, forteller Jacob Lykke Nygaard, administrerende direktør i DSV Road AS, til TransportMagasinet.

Han og Frank Madsen har vært opptatt av de mange negative oppslagene i media.

-Vi har stort fokus på våre HMS-rutiner, og er jo selvsagt opptatt av vårt corporate image, og slike saker er belastende for oss og er ikke ønskelig, legger han til.

 

Kontrollerer

DSV Road har egne folk som kontrollerer vogntogene som kjører for dem, men det er snakk om stikkprøver.

På grunn av de norske kravene til vinterutrustning har de blant annet engasjert eksterne selskap som tar stikkprøver på trailere som sendes med ferger til Norge.

Slike kontrollører har de blant annet på kaia i Kiel i Tyskland, og på kaier i England.

- Finner kontrolløren at utstyret ikke er godt nok i forhold til regelverket, blir det rekvirert nye dekk etc. før den sendes til Norge. Ved grove avvik skal dette rapporteres til DSV sentralt, og den som har ansvaret for avtalen med underleverandøren blir varslet. Vi skal selvsagt følge lover og regler, sier Nygaard.

Også i Oslo har de en mann som har ansvar for å foreta stikkontroller av materiellet, for å unngå at de sender ut kjøretøy som ikke tilfredsstiller kravene.

Nygaard viser også til DSVs «Supplier Code of Conduct» der det blant annet står en del om hvordan DSV skal forholde seg til sine leverandører, og vice versa. Blant annet står en del om hvordan man skal behandle sine ansatte, om trafikksikkerhet og hva som skjer om man bryter reglene.

Ved gjentatte eller alvorlige brudd forbeholder DSV seg retten til å bryte inngåtte kontrakter.

-Vi har blant annet rapportert inn bildene av den estiske lastebilen dere skrev om på nettet, og dette er nå tatt opp med vår underleverandør. Vi har klare krav til våre underleverandører, forteller Nygaard.

 

Vintertakst

DSV Road har mer enn 17.000 enheter på veiene i Europa hver dag. Frank Madsen forteller at de har begynt jobben med å sette på vinterdekk på en hel del av dem.

-Vi har faktisk utstyrt nøyaktig 1475 trailere med vinterdekk i disse dager. Når det gjelder vintertakstene vi har innført er det på grunn av merkostnader.

Skal vi for eksempel frakte gods fra Kiel til Norge så kan det være slik at vi ikke har en trailer utrustet for norske forhold i umiddelbar nærhet. Da må denne kanskje hentes fra Hamburg og det koster ekstra penger, sier Madsen.

At de nye skjerpede reglene til vinterdekk i Norge har blitt lagt merke til ute i Europa, kan han bekrefte. De merker nemlig at en del utenlandske transportører har begynt å takke nei til kjøring i Norge.

-Vi opplever at flere nå ikke vil kjøre lenger enn for eksempel til Svinesund, og ikke inn i Norge. Det er klart at de dårligste blir fort silt ut på denne måten, men vi må jo ha transport inn og at stadig flere ikke ønsker å investere i vinterdekk for å kjøre inn i Norge er en liten bekymring, avslutter Frank Madsen, salgssjef i DSV Road AS.