Tariffavtale - Trygghet eller trussel?

Hva innebærer egentlig en tariffavtale? Vi har snakket med noen som har hatt det lenge og noen som har sloss for å få det.

I Hob Gods AS er alt bare gammen og fryd om dagen.
Tariffavtalen sørger ifølge daglig leder Atle Sølberg (t.v.) og tillitsvalgt John Olav Øyangen for et godt samarbeidsklima i bedriften.

I Hob Gods AS er alt bare gammen og fryd om dagen. Tariffavtalen sørger ifølge daglig leder Atle Sølberg (t.v.) og tillitsvalgt John Olav Øyangen for et godt samarbeidsklima i bedriften.

Publisert Oppdatert
- Er man redd for at de ansatte skal få for mye makt om de organiserer seg, er man i utgangspunktet ute og kjøre, mener Atle Sølberg i Hob Gods.

- Er man redd for at de ansatte skal få for mye makt om de organiserer seg, er man i utgangspunktet ute og kjøre, mener Atle Sølberg i Hob Gods.

- Den verste oppgaven som tillitsvalgt så langt, var å være med å legge lista for hvem som skulle miste jobben da vi mistet en kontrakt for noen år siden, erkjenner tillitsvalgt i Hob Gods, John Olav Øyangen.

- Den verste oppgaven som tillitsvalgt så langt, var å være med å legge lista for hvem som skulle miste jobben da vi mistet en kontrakt for noen år siden, erkjenner tillitsvalgt i Hob Gods, John Olav Øyangen.

Vi er i Orkanger, i lokalene til Hob Gods AS. Her har ledelsen og de ansatte forholdt seg til tariffavtale så lenge de kan huske. Daglig leder Atle Sølberg ser på det som en stor fordel. Tariffavtale skaper trygghet og forutsigbarhet. Han syns det er betenkelig at transportbransjen fortsatt stiller seg selv dette spørsmålet, om tariffavtale er trygt eller truende. Hvorfor er vi fortsatt en bransje der hver mann kjemper for seg selv?

For vår del syns jeg tariffavtalen gir oss en veldig god samarbeidsplattform. Vi har mange vanskelige tema vi må finne løsninger på, men det samarbeidsregimet en avtale bringer med seg danner et godt grunnlag for å møte også de vanskelige sakene, mener Sølberg.

Forsikring

En tariffavtale inneholder i hovedsak lønn og arbeidstid. I tillegg kommer andre former for godtgjørelse og ikke minst den nevnte samarbeidsplattformen mellom ledelse og ansatte.

- Vi føler vi får løst problemer som oppstår på lavest mulig nivå. Gjennom avtalen har vi retningslinjer som skaper en trygghet. Vi som ansatte slipper å føle oss utrygge på om vi faktisk blir ivaretatt, påpeker tillitsvalgt John Olav Øyangen.

Kompetanse

Hob Gods har i forhold til andre transportbedrifter en meget høy organisasjonsgrad.

- Jeg vil tro det bunner ut i at vi har ryddige arbeidsforhold. Jeg fokuserer mye på at organisering er en måte å forsikre jobben sin på. Man har et solid apparat i bakhånd om noe skulle skje ute på veien. Det er veldig trygt å vite at det står mange bak deg med solid kompetanse for å løse problemene dine hvis det blir nødvendig, mener Øyangen.

Løsninger

- Det er få av møtene vi har som går direkte på lønnsforhandling. Vi forhandler om tariffavtalen og lokale tilpasninger, og justerer disse med ujevne mellomrom.

Ellers finner vi gode løsninger på det meste, ofte tuftet på jevnlige møter om bedriftens ve og vel.

Hvordan vi skal drive og utvikle oss er jo i alles interesse. De tillitsvalgte er i så måte et mye viktigere forum for oss enn bedriftens styre. Hvis man ikke får med de ansatte på den diskusjonen og finner løsninger, så er det nærmest håpløst å få gjennomført endringer, mener Sølberg.

Kultur

- Det er godt å ha det forumet, der vi kan jobbe i lag. Vi kunne selvsagt hatt slike møter uten tariffavtale og organiserte ansatte, men jeg tror ikke det hadde kommet til å skje. Vi trenger føringene avtalen gir oss for å komme i gang. Det samarbeidet vi har i dag tror jeg er et produkt av en langvarig tariffavtale. Det er en innarbeidet kultur, sier Sølberg.

Hob Gods er organisert i NHO, mens de fleste av de ansatte har Norsk Transportarbeiderforbund i ryggen.

Frykten

Hvorfor finnes det så mange, både bedrifter og sjåfører, som nærmest frykter en tariffavtale? Er det risikoen for å bli tatt ut i streik som skremmer?

- Vet ikke. Kanskje frykter arbeidsgivere at de må gi fra seg makt, noe jeg oppfatter motsatt her hos oss. Makten får jeg gjennom medarbeidere som drar i samme retning, avslutter Sølberg.