Bring Trucking:

Tatt for ulovlig kabotasje nok en gang!

Den rumenske sjåføren av den slovakiske lastebilen til Bring Trucking ga blaffen i å stoppe for kontroll. Nå er han politianmeldit for forholdet, samtidig som Bring er politianmeldt for brudd på kabotasjereglene. Sjåføren hadde nemlig ikke noen dokumentasjon for at han hadde kommet inn i Norge med lass.

Statens vegvesen sier sjåføren ikke kunne dokumentere at han hadde kommet til Norge med internasjonal last. Posten hevder noen annet. Foto: Statens vegvesen
Statens vegvesen sier sjåføren ikke kunne dokumentere at han hadde kommet til Norge med internasjonal last. Posten hevder noen annet. Foto: Statens vegvesen
Publisert Oppdatert
Samferdselsdepartementets rundskriv om kabotasje sier at internasjonal transport inn til Norge skal dokumenteres med et CMR-dokument. Det fantes ikke i denne bilen tilhørende Bring Trucking i Slovakia. Foto: Statens vegvesen
Samferdselsdepartementets rundskriv om kabotasje sier at internasjonal transport inn til Norge skal dokumenteres med et CMR-dokument. Det fantes ikke i denne bilen tilhørende Bring Trucking i Slovakia. Foto: Statens vegvesen
-Sjåføren hadde dokumentasjon på internasjonalt gods inn til Norge, men det var skrevet ut i Norge. At sjåføren unnlot å stoppe var fordi han ikke så noen som vinket ham inn og trodde derfor han kunne kjøre videre, sier Elisabeth Gjølme, konserndirektør kommunikajson i Posten Norge. Foto: Sebastian Ludviksen, Posten Norge AS.
-Sjåføren hadde dokumentasjon på internasjonalt gods inn til Norge, men det var skrevet ut i Norge. At sjåføren unnlot å stoppe var fordi han ikke så noen som vinket ham inn og trodde derfor han kunne kjøre videre, sier Elisabeth Gjølme, konserndirektør kommunikajson i Posten Norge. Foto: Sebastian Ludviksen, Posten Norge AS.
-Postens påstand om at det fantes dokumentasjon på internasjonal last i bilen medfører ikke riktighet. Det eneste sjåføren hadde var et fraktbrev mellom to destinasjoner i Norge, sier Bjørn Uno Rogneby, kontrolleder ved Statens vegvesen på Jessheim.
-Postens påstand om at det fantes dokumentasjon på internasjonal last i bilen medfører ikke riktighet. Det eneste sjåføren hadde var et fraktbrev mellom to destinasjoner i Norge, sier Bjørn Uno Rogneby, kontrolleder ved Statens vegvesen på Jessheim.

I våres ble en et vogntog stanset av kontrollører fra Statens vegvesen på Jessheim. Bilen tilhørte Bring Trucking og den dro en tralle fra DHL. Sjåføren kunne ikke dokumentere at han hadde hatt internasjonal last inn til Norge, og Bring ble anmeldt for forholdet og aksepterte et forelegg på 25.000 kroner.

Stoppet ikke

I dag hadde Statens vegvesen kontroll igjen. En sjåfør på et vogntog fra Bring Trucking valgte å ikke stoppe for den lovpålagte kontrollen. Han ble allikevel raskt hanket inn og da viste det seg at den slovakiskregistrerte Bring-bilen var på sitt tredje kabotasjeoppdrag i Norge. Et av kravene for å kunne kjøre kabotasje er at det skal befinne seg dokumentasjon på det internasjonale innkommende oppdraget i form av et CMR-dokument.

Nok en gang manglet det dokumentasjon på dette.

Anmeldt

-Den rumenske sjåføren kunne ikke dokumentere internasjonalt lass inn til Norge. Vi tok kontakt med Bring om dette og de sa de hadde glemt dette og tilbød seg å sende oss det i etterkant, men det er altså et krav om at dette skal befinne seg i bilen. Kontrollene våre blir umulige å gjennomføre hvis det er greit å komme opp med manglende dokumentasjon i ettertid. I dette tilfellet var sjåføren og bilen på sin tredje kabotasjetur. Han kom inn til Larvik søndag. Mandag kjørte han en tur til Oslo og tilbake, på tirsdagen kjørte han mellom Brevik og Larvik, mens han var på vei til Mosjøen nå. Hvorfor han da kjørte sydgående på E6 har vi ikke noen forklaring på, forteller Bjørn Uno Rogneby ved Statens vegvesen på Jessheim.

Rumeneren er nå anmeldt for ikke å ha stoppet for lovpålagt kontroll, mens Bring blir politianmeldt for brudd på kabotasjereglene.

Ikke brudd

Vi tok kontakt med Elisabeth Gjølme, konserndirektør kommunikasjon Posten Norge, og forela hendelsen for henne. Etter å ha sjekket saken er hun ikke enig i at dette er en ulovlig kabotasjesak.

- Først vil jeg si at Posten og Bring har nulltoleranse for ulovlig kabotasje og vi ønsker at reglene skal håndheves med hyppige kontroller. Det er uheldig at Bring er involvert i en ny kabotasjesak. Denne saken handler ikke om ulovlig kabotasjekjøring, men uklarhet mht. hvilke dokumentasjon veg-kontrollørene krever og det dokumentasjonskravet som følger av rundskriv fra Samferdselsdepartementet og EU-direktivet. Dvs. at et norsk fraktbrev er like gyldig som et internasjonalt fraktbrev (CMR-dokument), såfremt de inneholder de samme opplysninger og signatur. Sjåføren hadde dokument på inngående last til Norge i bilen, men dette var skrevet ut av mottageren i Norge. Vi vil vurdere hvorvidt vi skal akseptere et eventuelt forelegg når det kommer. Videre vil vi ta kontakt med vegmyndighetene for å avklare hvilke dokumenter som gjelder, sier Gjølme til TransportMagasinet.

-Hva er din kommentar til at sjåføren ikke stoppet for kontroll?

-I følge sjåføren beror dette på en missforståelse. Det var ingen som vinket ham inn så han oppfattet ikke at det var kontroll, avslutter Elisabeth Gjølme, konserndirektør kommunikajson i Posten Norge.

Stemmer ikke

Vi tar igjen kontakt med Bjørn Uno Rognby i Statens vegvesen. Er det virkelig slik å forstå at sjåføren hadde med seg dokumentasjon på internasjonal transport inn til Norge allikevel?

-Nei, det stemmer ikke. Det eneste han kunne framlegge var fraktbrev mellom to destinasjoner i Norge. Han hadde ikke noen form for dokumentasjon på det internasjonale lasset. Da vi kontaktet berfrakter hos Bring om dette tidligere i dag så var det heller ikke noen diskusjon om dette. De hadde fraktbrevet hos seg og sa det var en forglemmelse at det ikke var i bilen, og de skjønte at dette var grunnen til at det ville bli en anmeldelse, sier Rognby.

-Posten sier at grunnen til at sjåføren ikke stanset var at han ikke forsto at det var en kontroll fordi han ikke ble vinket inn. Hva mener du om det?

Når vi har kontroller så settes det opp store skilt som er 2,5 meter høye. De er utstyrt med blinkende gule lys og er skiltet med "Stopp kontroll". Det er er internasjonalt kjent at dette betyr at de da skal kjøre inn for kontroll. Den rumenske sjåføren hadde engelske førerkort og snakket bra engelsk. Han hadde ingen forklaring på hvorfor han ikke stanset, avslutter Rogneby.

Flere tilfeller

I den senere tiden har det vært flere tilfeller der utenlandske biler har manglet den foreskrevne dokumentasjonen på inngående internsjonal last til Norge. I våres skjedde det som nevnt med Bring Trucking. I juni var det en sak som innvolverte Postnord, mens i juli ble en svensk trekkvogn som kjørte for Postnord tatt for det samme, og i juli ble belgiske Transpohans anmeldt for tilsvarende forhold mens de kjørte oppdrag for Schenker.

Nå går altså Bring Trucking i samme "fella" igjen. Er virkelig dette så vanskelig å gjøre riktig?

Rundskrivet

Hva står det så i rundskrivet fra Samferdselsdepartementet vedrørende dokumentasjonskravene ved kabotasjekjøring?

Hva er gyldig dokumentasjon:

Det må fremlegges gyldig fellesskapstillatelse og evt. førerattest hvis sjåføren er statsborger i et tredjeland (et land utenfor EØS).

Når det gjelder dokumentasjon for det innkommende internasjonale oppdraget kreves at det fremlegges et CMR fraktbrev.

For de etterfølgende kabotasjeturene skal alle dokument som oppfyller kravene som stilles i forordningen, aksepteres som gyldig dokumentasjon. Kravene vil for eksempel

være oppfylt ved framleggelse av et CMR fraktbrev, supplert med annendokumentasjon for de opplysningene som ikke fremgår av CMR fraktbrevet.

Vi har også sendt en henvdendelse til DHL og bedt om kommentarer i denne saken. I skrvende stund har de ikke svart oss.

Les om da Postnord ble inblandet i ulovlig kabotasje HER

Les om forrige gang Bring ble anmeldt for brudd på kabotasjereglene HER

Les om da Postens toppsjef Dag Mejdell sa at ulovlig kabotasje ikke skulle foregå i noen deler av deres virksomhet HER

Denne bilen fra Bring Trucking i Slovakia ble stoppet av Statens vegvesen. Nå er Bring anmeldit for ulovlig kabotasje, mens den rumenske sjåføren er anmeldt for ikke å ha stanset for kontroll.  Foto: Statens vegvesen
Denne bilen fra Bring Trucking i Slovakia ble stoppet av Statens vegvesen. Nå er Bring anmeldit for ulovlig kabotasje, mens den rumenske sjåføren er anmeldt for ikke å ha stanset for kontroll. Foto: Statens vegvesen